Μισθώσεις Ακινήτων

Διαχείριση Κτιρίων

Περισσότερα


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο Interamerican

Οδηγός του διαχειριστή

Διαβάστε και τυπώστε τώρα
Ολόκληρο τον "Οδηγό του Διαχειριστή" σε .pdf (Μόνο για μέλη)

ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑ

Έννοια της οριζόντιας και της κάθετης συνιδιοκτησίας. Τρόπος σύστασης και νομοθετικό πλαίσιο
Διαβάστε το πλήρες κείμενο του σχετικού νόμου 3741/1929 (μόνον γιά μέλη)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τρόπος λειτουργίας των καταστατικών οργάνων της συνιδιοκτησίας και ο ρόλος του κανονισμού πολυκατοικίας. Πότε και πώς υπερισχύει του νόμου.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τρόπος σύγκλησης, διαδικασία συζήτησης και τρόπος τήρησης των πρακτικών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Τρόπος εκλογής του διαχειριστή και των βοηθών του. Πως εκλέγεται ο διαχειριστής, τι ιδιότητες και τι έντυπα και πληροφορίες πρέπει να έχει στην κατοχή του προκειμένου να μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά του.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και δικαιώματα του διαχειριστή. Πότε ο διαχειριστής της πολυκατοικίας μπορεί να λειτουργήσει αυτοτελώς και αυτοβούλως και πότε χρειάζεται απόφαση γενικής συνέλευσης.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ

Ποιες θεωρούνται κατά κανόνα κοινόχρηστες δαπάνες. Με τι οικονομικές υποχρεώσεις βαρύνεται η συνιδιοκτησία, ιδίως όταν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον κανονισμό του κτιρίου.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Πως κατανέμονται οι δαπάνες σε κτίρια με ή χωρίς αυτόνομη θέρμανση, ποιες υποχρεώσεις έχει ο διαχειριστής σχετικά με την θέρμανση του κτιρίου.

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Πως λειτουργεί η θέρμανση με φυσικό αέριο. Συμφέρει σε σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπου θέρμανσης
Διαβάστε συμπληρωματικά τη σελίδα της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. για το Φυσικό Αέριο

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Τρόπος συντήρησης του ανελκυστήρα και ευθύνη του διαχειριστή σχετικά με την καλή λειτουργία του. Πόσο σημαντική είναι η καλή λειτουργία του ανελκυστήρα για την εικόνα του κτιρίου.
Διαβάστε συμπληρωματικά τη σελίδα της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. για τους ανελκυστήρες

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Λόγοι που επιβάλλουν την ασφάλιση των κοινοχρήστων χώρων και εγκαταστάσεων. Ευθύνες για ζημιές όταν δεν υπάρχει ασφάλιση.
Διαβάστε για το προνομιακό πρόγραμμα ασφάλισης κοινοχρήστων χώρων κτιρίων των μελών μας "ΑΣΠΙΣ-ΠΟΜΙΔΑ"

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαδικασία πρόσληψης και καταγγελίας της σύμβασης, συλλογική σύμβαση θυρωρών κτιρίων.
Διαβάστε συμπληρωματικά τη σελίδα της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. για το προσωπικό πολυκατοικίας

ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Πότε επιτρέπεται η στάθμευση στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας. Σε ποίους χώρους μπορούν να υπάρχουν ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες χώρων στάθμευσης και σε ποιους όχι. Τι γίνεται με όσους είχαν ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες στην πυλωτή που ακυρώθηκαν δικαστικώς. Τι λένε τα Δικαστήρια για το θέμα.
Διαβάστε την αναλυτική εγκύκλιο της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. για το θέμα αυτό (Μόνο για μέλη)

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

Ποιοι χώροι της πολυκατοικίας μπορούν να εκμισθωθούν από την συνιδιοκτησία. Ποιος καρπώνεται το μίσθωμα. Πως δηλώνονται και πως φορολογούνται τα σχετικά εισοδήματα από την εφορία.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Τι επιδοτήσεις και διευκολύνσεις προβλέπονται. Ποια είναι η διαδικασία και ποιος ο ρόλος του διαχειριστή. Που πρέπει να απευθυνθεί.