Μισθώσεις Ακινήτων

Διαχείριση Κτιρίων

Περισσότερα


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο Interamerican

Προσωπικό κτιρίων

Οι σχέσεις του διαχειριστή και των συνιδιοκτητών των κτιρίων με τους θυρωρούς καθορίζονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. σε συνδυασμό με την με αριθμό Π.Κ. 27/30-5-2003 κωδικοποιημένη Ειδική Συλλογική Σύμβαση Προσωπικού Κτιρίων που έχει υπογραφεί μεταξύ της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. και της Ομοσπονδίας Θυρωρών Ελλάδος (Ο.Θ.Ε.).

Η παραπάνω Ειδική Συλλογική Σύμβαση η οποία παρέχεται δωρεάν στα μέλη της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. από το Γραφείο Ενημερώσεως ή από την ηλεκτρονική σελίδα Οn-Line εξυπηρέτησης μελών αφορά ειδικότερα:

1. ΑΠΟΔΟΧΗ στο σύνολο της, της από 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. μεταξύ εργοδοτικών οργανώσεων και ΓΣΕΕ για τα έτη 2002-2003 και επέκταση στους θυρωρούς και στις λοιπές κατηγορίες των εργαζομένων (καθαριστές - καθαρίστριες και λοιπές κατηγορίες) των ρυθμίσεων που καθορίστηκαν με αυτήν.

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του τρόπου υπολογισμού της αμοιβής ωρών υπερωρίας και υπερεργασίας σύμφωνα με το αρ. 4 του ν. 2874/2000.

3. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ:
  • "επιδόματος υπευθύνου θυρωρείου-προσωπικού" σε θυρωρούς που εκτελούν σχετικά καθήκοντα σε κτίρια ή μέγαρα εντός των οποίων απασχολείται μόνιμο προσωπικό πέντε (5) ατόμων και άνω.
  • δυνατότητας διορισμού θυρωρού ως διαχειριστή του κτιρίου στο οποίο εργάζεται με ταυτόχρονη παροχή "επιδόματος διαχειριστικών καθηκόντων"
  • υποχρέωσης των νυχτερινών θυρωρών να φορούν στολή προσωπικού φύλαξης που θα χορηγείται από τον εργοδότη.
4. ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ των διατάξεων περί των εν γένει νομίμων διατυπώσεων και υποχρεώσεων των εργοδοτών κατά την πρόσληψη και απόλυση εργαζομένων της παρούσας.

Εκτός αυτών στην Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Προσωπικού Κτιρίων ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν στην αμοιβή και τις σχετικές προσαυξήσεις του προσωπικού του κτιρίου, στις άδειες, σε όλα τα επιδόματα και τον τρόπο καταβολής τους, στην καταγγελία της σύμβασης εργασίας και τον τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσης όπως επίσης και στις υποχρεώσεις των θυρωρών και του προσωπικού καθαριότητας απέναντι στον διαχειριστή και τους συνιδιοκτήτες του κτιρίου.