Μισθώσεις Ακινήτων

Διαχείριση Κτιρίων

Περισσότερα


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο Interamerican

MAIN PAGE

25ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΜΙΔΑ

01-02-2008 14:05:09 25ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΜΙΔΑ

ΑΤΤΙΚΟΝ, Σάββατο, 26.1.2008

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: 26 Ιανουαρίου 2008Διεξήχθησαν σήμερα στο κινηματοθέατρο ΑΤΤΙΚΟΝ ενώπιον πλήθους κοινού από όλη την Ελλάδα, οι εργασίες του 25ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΠΟΜΙΔΑ, με παρουσία εκπροσώπων της Κυβέρνησης, των πολιτικών κομμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιστημονικών και επαγγελματικών οργανώσεων και αντιπροσώπων των οργανώσεων ιδιοκτητών ακινήτων από όλη τη χώρα και αντιπροσωπειών οργανώσεων ιδιοκτητών ακινήτων από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου κ. Στράτος Παραδιάς, έκανε σύντομη αναφορά στα εξής επίκαιρα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ιδιοκτήτες ακινήτων:

1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: H ουσιαστική κατάργηση του φόρου κληρονομιάς και γονικής παροχής σε συνδυασμό με την κατάργηση του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) και την επιβολή του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) με συντελεστή 1 ο/οο, θεωρούνται συνολικά ως θετικά μέτρα τα οποία εκλογικεύουν τη φορολογική επιβάρυνση των συνεπών φορολογουμένων ιδιοκτητών ακινήτων. Η θέσπιση του ΕΤΑΚ είχε δρομολογηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών από την εποχή του διαλόγου για τη φορολογική μεταρρύθμιση του 2002, με το πόρισμα της Επιτροπής Φορολογίας Κεφαλαίου.

Με τα μέτρα αυτά απαλλάσσεται η μέση ελληνική οικογένεια από το άγχος της φορολογίας για τη μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας στην επόμενη γενεά, μέσω της εξομοίωσης της φορολογικής μεταχείρισης της ακίνητης ιδιοκτησίας με τη μεταχείριση των εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών, ομολογιών, ιδρυτικών και λοιπών γενικά τίτλων των εμπορικών εταιρειών, δημοσίων χρεογράφων ή άλλων τέτοιας φύσης αξιών, όπως είχε θεσμοθετηθεί από το 2002. Δεν αναμένεται να υπάρξει επίπτωση στα ενοίκια γιατί ο φόρος αφορά αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες ακινήτων και δεν μπορεί να μετακυλιστεί. Παράλληλα, από δημοσιονομική άποψη, βελτιώνεται σημαντικά η σχέση αμέσων/εμμέσων φόρων υπέρ των πρώτων.

Η ΠΟΜΙΔΑ επέμεινε και πέτυχε να ισχύσει ο χαμηλότερος δυνατός φορολογικός συντελεστής, είχε ζητήσει όμως από την κυβέρνηση και εξακολουθεί να ζητά και τις εξής αναγκαίες ρυθμίσεις:

1. Τη μη επιβολή ενιαίου τέλους σε όσους στερούνται ιδιόκτητης κατοικίας, αλλά έχουν άλλου είδους ακίνητα αξίας μέχρι 100.000 ευρώ.

2. Την απαλλαγή όσων ακινήτων έχουν χαρακτηρισθεί και δεσμευτεί ως κοινωφελείς χώροι, με απόφαση αρμόδιου οργάνου και αντίστοιχη τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου, χωρίς να έχει κηρυχθεί η σχετική απαλλοτρίωση.

3. Την κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου ενοικίων 1,5 - 3%, του Τ.Α.Π. και της τεκμαρτής φορολόγησης της ιδιόχρησης επαγγελματικής στέγης και ιδιοκατοίκησης.

5. Τη ρύθμιση για το συνοπτικό κλείσιμο των υποθέσεων ΦΜΑΠ ετών 1997 έως 2007.

Επίσης μαζί με τους άλλους φορείς της κτηματαγοράς ζητούμε:

1. Τη μη περαιτέρω αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και του κόστους οικοδομής.

2. Τη μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων κατά 1-2 μονάδες ετησίως, μέχρι το 4-5%.

3. Στα απαλλασσόμενα από το ΦΜΑ κατά την αγορά Α΄ κατοικίας 200 τ.μ. να συμπεριλαμβάνονται και οι αποθήκες και οι κλειστοί χώροι στάθμευσης.

4. Την κατάργηση του ΦΠΑ στην αντιπαροχή οικοπέδων.

2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Είναι εξοντωτική για τους ιδιοκτήτες-φυσικά πρόσωπα, αφού φτάνει το 40,5% μαζί με το συμπληρωματικό φόρο, και σχεδόν το 100% με την προκαταβολή του επομένου έτους! Ζητούμε από το Υπουργείο Οικονομικών:

4 Να μειωθεί ο ανώτατος συντελεστής φυσικών προσώπων στο 25%, όπως και για τις εταιρείες.

4 Το αφορολόγητο εισόδημα για αποσβέσεις στα κτίρια να επανέλθει στο προισχύσαν 25%.

4 Το απαλλασσόμενο ποσοστό από επισκευές και ασφάλιστρα κτιρίων να αυξηθεί από το 40% στο 75%, όχι μόνον από εισόδημα εξ ακινήτων, το οποίο είναι ανύπαρκτο κατά το χρόνο πραγματοποίησης των επισκευών, αλλά και από κάθε δηλούμενο εισόδημα του φορολογουμένου.

3. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Εν όψει της υποβολής των τίτλων ιδιοκτησίας για τα ακίνητα όλης της Αττικής κλπ., ζητούμε τη δημιουργία γραφείων ενημερώσεως κοινού που θα ενημερώνουν και θα βοηθούν τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ακινήτων στην υποβολή των δηλώσεών τους. Η ΠΟΜΙΔΑ έχει προσφέρει στους αρμόδιους τη δυνατότητα στέγασης γραφείου ενημερώσεως του κοινού και στα κεντρικά γραφεία της, Σοφοκλέους 15.

4. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΤΙΡΙΑ. Επιβάλλεται άμεση θέση σε ισχύ της ευρωπαϊκής οδηγίας, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη καταδίκη της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με ταυτόχρονη:

1. Ένταξη των εργασιών εξοικονόμησης ενέργειας σε ειδικό κοινοτικό ή/και εθνικό πρόγραμμα αναβάθμισης υφισταμένων κτιρίων και επιδότησή τους κατά ποσοστό τουλάχιστον 75% μέσω του αναθεωρούμενου 3ου ή του 4ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, με τον καθορισμό τους ως επιλέξιμων δαπανών.

2. Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του 100% της δαπάνης κάθε υποχρεωτικής εργασίας αναβάθμισης στα υφιστάμενα κτίρια, η οποία θα κατανέμεται ανά 50% σε δύο οικονομικές χρήσεις. Επίσης μείωση του ΦΠΑ σε 9% για όλες τις σχετικές εργασίες και υλικά, όπως ήδη νομοθετήθηκε για τις επισκευές παλαιών κτιρίων.

3. Ίδρυση υπηρεσίας που θα δίνει τεχνικές και διαδικαστικές συμβουλές στους ιδιοκτήτες παλαιών και υπό κατασκευή κτιρίων και διαχειριστές πολυκατοικιών, θα εντάσσει τα έργα τους στα επιδοτούμενα κοινοτικά κλπ. προγράμματα, και θα τους εξυπηρετεί χωρίς ταλαιπωρία και γραφειοκρατία, κατά το πρότυπο της Εταιρείας Ανακαίνισης Προσόψεων του Δήμου Αθηναίων.

5. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ: Να καταργηθεί η υποχρέωση επιθεώρησης των υφισταμένων ανελκυστήρων από πιστοποιημένο φορέα, και να περιοριστεί στους νέους, όπως ορίζει η σχετική Ευρωπαϊκή οδηγία. Να μπορεί ο πολίτης (ιδιοκτήτης-διαχειριστής κτιρίου) να ελέγχει ουσιαστικά την αναγκαιότητα και το κόστος των επισκευών στις οποίες τον υποχρεώνουν, με προσφυγή σε αξιόπιστο κρατικό φορέα.

6. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ. Ουσιαστική στήριξη των ιδιοκτητών διατηρητέων κτιρίων με γενναίες φορολογικές απαλλαγές και υπαρκτά πολεοδομικά κίνητρα.

7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ Ενεργοποίηση & κατοχύρωση του θεσμού, ή πλήρης αποζημίωση των φορέων των σχετικών τίτλων.

8. ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ. Νομιμοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων κατοικιών (και μέχρι εμβαδού 15 τ.μ. ανά διαμέρισμα) με μεταφορά συντελεστή δόμησης ή εφάπαξ πολεοδομικό πρόστιμο.

9. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Πρέπει να δοθεί επί τέλους λύση στο θέμα αυτό, με βάση την ύπαρξη επί δεκαετία, νομίμων και μεταγεγραμμένων τίτλων στο όνομα του πολίτη, ή την πάροδο τριακονταετίας χωρίς τίτλους, αλλά την αδιάλειπτη καλόπιστη νομή και στις δύο περιπτώσεις, αποκλείοντας έτσι ρητά τους καταπατητές δημόσιων εκτάσεων.

10. ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ. Ως μέτρο στήριξης των μικρών επιχειρήσεων, να καταργηθεί η εξαίρεση από τη διαδικασία αδειοδότησης των εμπορικών κέντρων και πολυχώρων που αφορά τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης καθώς και του δήμου Εχεδώρου και να καταστεί και εκεί υποχρεωτική η αδειοδότηση για εμπορικά κέντρα εμβαδού πάνω από 5000 τμ. Να υπαχθούν ρητά στη διαδικασία αδειοδότησης τα εμπορικά κέντρα και οι πολυχώροι (και όχι μόνον τα μεμονωμένα μεγάλα καταστήματα λιανικής).