Μισθώσεις Ακινήτων

Διαχείριση Κτιρίων

Περισσότερα


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο Interamerican

MAIN PAGE

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 7/12/2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

08-12-2009 17:09:41 ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΑΧΑΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η αγωνία μας για την σωτηρία του πλανήτη είναι και πρέπει να είναι μεγάλη, μετατρεπόμενη δε υποχρεωτικά σε πράξη, θεωρώ ότι συνοψίζεται στην υλοποίηση προγραμμάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας.
Το σπίτι μας είναι ο τόπος από τον οποίο, για τον καθένα από εμάς, θα πρέπει να ξεκινήσει και να επικεντρωθεί η προσπάθεια για την εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω της ενεργειακής του αναβάθμισης.
Στην προσπάθειά μας αυτή απαιτούμε αρωγό το κράτος, χωρίς την βοήθεια και την στήριξη του οποίου, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων αδυνατούν να φέρουν σε πέρας, το πιο φιλόδοξο και μεγαλεπήβολο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στην ανακαίνιση και στην ενεργειακή αναβάθμιση διακοσίων περίπου εκατομμυρίων κτηρίων σε όλη την Ευρώπη, για την οποία απαιτούνται δαπάνες ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ.
Όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος για την εξοικονόμηση ενέργειας έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στον κτηριακό τομέα, υπεύθυνο για το 40% της ενεργειακής κατανάλωσης αλλά και των ρύπων στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό έχει θεσμοθετήσει την Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD, 2001/91/ΕΚ) σε εφαρμογή της οποίας ψηφίστηκε ο ν. 3661/2008, του οποίου όμως η υλοποίηση δεν άρχισε στη χώρα μας στις 9.1.2009, όπως προβλεπόταν, με αποτέλεσμα την περυσινή καταδίκη της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ήδη βρίσκεται σε τελικό στάδιο η αναθεώρηση της Οδηγίας αυτής αν θα ήταν σύμφωνα για άμεση εφαρμογή της ενεργειακής αναβάθμισης όλων των υπαρχόντων κτηρίων της Ευρώπης, ώστε να υποβάλει επίσημα σχετική πρόταση στην επόμενη Σύνοδο Υπουργών Ενέργειας.
Από την πλευρά της κυβέρνησης είχε εξαγγελθεί ως άμεση προτεραιότητα η "Πράσινη Ανάπτυξη", κύριος κορμός της οποίας είναι ο εκσυγχρονισμός και η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων της χώρας μας. Από τη μεριά της η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επεσήμανε σε ομιλία της στη Βουλή ότι η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων θα αυξήσει ουσιαστικά την απασχόληση στον κατασκευαστικό τομέα και θα στηρίξει την εγχώρια βιομηχανία. Εμείς προσθέτουμε ότι η ανακαίνιση των υπαρχόντων κτιριακών όγκων, θα αποδειχθεί για τη χώρα μας, όπως για όλη την Ευρώπη, η "ανοικοδόμηση του μέλλοντος"!
Πλην όμως άκρως σημαντικά, αλλά μέχρι σήμερα εκκρεμή θέματα για την έναρξη και υλοποίηση των προγραμμάτων της ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων στη χώρα μας απαιτούν τη λύση τους και συγκεκριμένα:
1. Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ο «Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων» (ΚΕΝΑΚ), που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές της ενεργειακής θωράκισης των οικοδομών, όσο και του ελέγχου και διαπίστωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς τους (ενεργειακό πιστοποιητικό). Ως αιτία της καθυστέρησης θεωρείται η διχογνωμία περί το αν θα υιοθετηθεί η χρονοβόρος και υψηλού κόστους μέθοδος της «Αναλυτικής Ενεργειακής Επιθεώρησης», ή η συνοπτική μέθοδος αξιολόγησης μέσω του "Κτιρίου Αναφοράς" (Reference Building Method) την οποία προτείνει τόσο το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, όσο και εμείς.
2. Θα πρέπει επίσης να υπογραφεί το διάταγμα για την ίδρυση του "Σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών", το οποίο είχε υπογραφεί από τον απελθόντα Υπουργό Ανάπτυξης, όχι όμως από τον ΥΠΕΧΩΔΕ. Το σχέδιο του διατάγματος προέβλεπε ότι εφόσον η ενεργειακή επιθεώρηση θα διεξάγεται με τη συνοπτική μέθοδο του «Κτηρίου Αναφοράς» στα κτήρια κατοικίας, η αμοιβή των ενεργειακών επιθεωρητών για την έκδοση του "ενεργειακού (recast), ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παράλληλα βολιδοσκοπεί τα Κράτη μέλη πιστοποιητικού" θα ανέρχεται σε ένα ευρώ (1€) ανά τ.μ. κατοικίας και ελάχιστο όριο 100€ ανά κατοικία, και όχι σε 2,50€ ανά τ.μ. και με ελάχιστο κόστος 300€ που προέβλεπε η αρχική εισήγηση. Για τα κτήρια άλλων χρήσεων είχε δυστυχώς επιλεγεί η μέθοδος της αναλυτικής επιθεώρησης, παρά τις αντιρρήσεις ΤΕΕ και ΠΟΜΙΔΑ, χωρίς καθορισμό ορίου αμοιβής. Επίσης το διάταγμα προέβλεπε συμμετοχή της ΠΟΜΙΔΑ με ένα εκπρόσωπό της στην επταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (ΓΕΠΕΕ), δίνοντας τη δυνατότητα της εκπροσώπησης στην Επιτροπή αυτή και των ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίοι θα υποστούν τις επιθεωρήσεις και θα καταβάλουν το κόστος τους, με στόχο η ενεργειακή επιθεώρηση να επιτύχει τους στόχους της, και όχι να εκφυλιστεί σε μιά γραφειοκρατική διαδικασία "εμπορίας σφραγίδων", όπως τα "πιστοποιητικά" των ηλεκτρολόγων.
3. Να εξασφαλιστεί θεσμικά η ενημέρωση, η διευκόλυνση και η καθιέρωση σοβαρών φορολογικών κινήτρων υπέρ των ιδιοκτητών κτηρίων ώστε να ενδιαφερθούν και να μπορέσουν να υλοποιήσουν την ενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών κτηρίων.
4. Να εφαρμοστεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιδότησης της ενεργειακής αναβάθμισης των υφισταμένων κτιρίων, ενός προγράμματος που έχει από καιρό προαναγγελθεί και το αναμένουν σε ολόκληρη τη χώρα, τόσο δεκάδες χιλιάδες ενδιαφερόμενοι πολίτες, όσο και επαγγελματίες των σχετικών κατηγοριών.