Μισθώσεις Ακινήτων

Διαχείριση Κτιρίων

Περισσότερα


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο Interamerican

MAIN PAGE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΜΙΔΑ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

17-12-2009 13:22:34 * Στις 22.12.2009 λήγει η προθεσμία διόρθωσης λαθών της δήλωσης ακινήτων
(Ε-9) μέσω της διαδικτιακής πύλης www.e-9.gr .

* Στις 31.12.2009 λήγει η προθεσμία εκχώρησης στο Δημόσιο, χωρίς αντάλλαγμα,
των ανείσπρακτων μισθωμάτων του ημερολογιακού έτους 2008, εκ μέρους των
εκμισθωτών. Σε περίπτωση που δεν τα εκχωρήσουν, θα υποχρεωθούν να δηλώσουν
τα μισθώματα ως εισπραχθέντα και να πληρώσουν φόρο εισοδήματος, παρότι δεν
τα εισέπραξαν.

* Στις 31.12.2009 λήγει η προθεσμία που έχουν οι διαχειριστές πολυκατοικιών
για τη δήλωση μισθωμάτων κοινόχρηστων χώρων (κυρίως διαμερίσματος θυρωρών)
και πληρωμή του ετήσιου φόρου εισοδήματος με συντελεστή 20%.

* Στις 31.1.2010 λήγει η προθεσμία δήλωσης στους Δήμους και Κοινότητες της
χώρας αδήλωτων μη ρευματοδοτούμενων ακινήτων (π.χ. οικοπέδων) για την
επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) χωρίς πρόστιμο για το 2010.
Συγκεκριμμένα αν η δήλωση γίνει μέχρι 31.1.2010 ο οικείος Ο.Τ.Α. θα
επιβάλλει το τρέχον τέλος χωρίς προσαύξηση, αλλά θα χρεώσει τον ιδιοκτήτη
αναδρομικά με το τέλος της προηγούμενης πενταετίας και τη νόμιμη προσαύξηση
για αδήλωτα ακίνητα (200%), η οποία μπορεί να μειωθεί με σχετικό αίτημα προς
τον οικείο Δήμο.

* Θεωρούμε σκόπιμο μέσα στην προθεσμία αυτή (31.1.2010) να δηλωθούν στους
οικείους δήμους και τα «|κλειστά και μη ρευματοδοτούμενα» ακίνητα.
Υπενθυμίζουμε σχετικά ότι σύμφωνα με το νόμο 3345/2005, άρθρο 5 παρ. 1, οι
ιδιοκτήτες ακινήτων απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας, όταν το
ακίνητό τους δεν ρευματοδοτείται και δεν χρησιμοποιείται, εφόσον καταθέσουν
στον οικείο Ο.Τ.Α. υπεύθυνη δήλωση μη ηλεκτροδοτουμένου ακινήτου στην οποία
να επισυνάπτουν:
Α. Βεβαίωση της ΔΕΗ περί διακοπής του ρεύματος του ακινήτου, και
Β. Υπεύθυνη δήλωσή του ότι το ακίνητο δεν χρησιμοποιείται καθόλου.
Σε περίπτωση που ύστερα από έλεγχο αποδειχθεί ότι το ακίνητο
χρησιμοποιείται, έστω και μερικά, επιβάλλεται σε βάρος των υποχρέων ολόκληρο
το τέλος που αναλογεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό
πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής του.