Μισθώσεις Ακινήτων

Διαχείριση Κτιρίων

Περισσότερα


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο Interamerican

MAIN PAGE

ΥΠΕΚΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - ΕΝΕΡΓ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ "ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 1 ευρώ

12-01-2010 21:52:49 Η Υπουργός ΠΕΚΑ κα Τίνα Μπιρμπίλη και ο Υφυπουργός Ενέργειας κ. Γιάννης Μανιάτης ανακοίνωσαν ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προχώρησε στην ολοκλήρωση των αναγκαίων κανονιστικών ρυθμίσεων, προκειμένου να αρχίσει και στη χώρα μας, η εφαρμογή της Οδηγίας 2001/91 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και θέτει σε δημόσια διαβούλευση ένα σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης, με το οποίο θα εκδοθεί ο ΚΕΝΑΚ, καθώς και ένα σχέδιο π. δ/γματος για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Οι ρυθμίσεις αυτές ήταν απαραίτητες για την εφαρμογή του ν. 3661/08 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις», με τον οποίο εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία με την ευρωπαική Οδηγία. Τα σχέδια αυτά εκπονήθηκαν από ομάδα στελεχών του Υπουργείου ΠΕΚΑ, του ΚΑΠΕ, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του ΤΕΕ, έχοντας λάβει υπόψη και σχετικά κείμενα που είχαν ήδη προετοιμασθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, είχαν τύχει επεξεργασίας από υπηρεσιακούς παράγοντες και είχαν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και τυγχάνουν της ομόφωνης αποδοχής των μελών της ομάδας.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου σχεδίου ΚΕΝΑΚ είναι τα εξής
1. Για την έκδοση οικοδομικών αδειών νέων κτιρίων απαιτείται Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων η οποία πρακτικά αντικαθιστά και αναβαθμίζει την παλιά μελέτη θερμομόνωσης .
2. Εισάγεται η διαδικασία της Ενεργειακής Επιθεώρησης και Ενεργειακής Κατάταξης Κτιρίων (έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ισχύος δέκα - 10 - χρόνων), με τη μέθοδο του "Κτιρίου Αναφοράς".
3. Απαιτούνται περιοδικές Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού ανά τετραετία.
4. Θεσπίζεται η διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων, που θα διενεργούνται από ιδιώτες Ενεργειακούς Επιθεωρητές
5. Θεσπίζεται διαδικασία ελέγχου της αξιοπιστίας των επιθεωρήσεων και της εφαρμογής των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων, καθώς και επιβολής κυρώσεων, που θα γίνεται μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, που συγκροτείται άμεσα στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Επίσης ανακοινώθηκε ότι σύντομα θα αρχίσει η εφαρμογή προγράμματος επιδότησης του κόστους υλικών θερμομόνωσης της εξωτερικής τοιχοποιίας και της στέγης, της αντικατάστασης των παλαιών κουφωμάτων με διπλά τζάμια νέας τεχνολογίας, του καυστήρα και ηλιακού θερμοσίφωνα, ή ισοδύναμη φορολογική απαλλαγή για την ενεργειακή αναβάθμιση ιδιωτικών κτιρίων κατοικιών κατασκευής προ του 1980 και με τιμή ζώνης το πολύ έως 1.500 ευρώ / τ.μ.
ΠΗΓΗ : Ιστοσελίδα ΠΟΜΙΔΑ