Μισθώσεις Ακινήτων

Διαχείριση Κτιρίων

Περισσότερα


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο Interamerican

MAIN PAGE

Επιστολή Πανελλήνιας ΟΜοσπονδίας ΙΔιοκτητών Ακινήτων

18-01-2010 22:07:58 Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι

1. Στις 11. 1 ανακοινώσατε ότι το σχέδιο ΚΕΝΑΚ που θέσατε σε διαβούλευση στηρίζεται στη μέθοδο του «Κτιρίου Αναφοράς» ("Reference Building") ώστε ο νέος κανονισμός να είναι «εύχρηστος, άμεσα εφαρμόσιμος και να οδηγήσει σε απλή, ουσιαστική, γρήγορη και μη δαπανηρή επιθεώρηση των κτιρίων», τοποθετήσεις με τις οποίες η ΠΟΜΙΔΑ συμφωνεί απόλυτα. Εν τούτοις, από τη μελέτη του σχεδίου αυτού διαπιστώσαμε έκπληκτοι ότι αυτό που τέθηκε στη διαβούλευση, χωρίς κανένα απολύτως προηγούμενο διάλογο μαζί μας, είναι στην πραγματικότητα η πανεπιστημιακού χαρακτήρα «Αναλυτική Μέθοδος Επιθεώρησης», με ορισμένα μόνον στοιχεία του «Κτιρίου Αναφοράς», γεγονός που θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και υπερβολικές δαπάνες στην εφαρμογή του, όπως: Πολύπλοκοι υπολογισμοί ακόμη και για το πιο μικρό διαμέρισμα, απαίτηση προσκόμισης σχεδίων ακινήτου στον ενεργειακό επιθεωρητή, ανύπαρκτων στις παλαιές οικοδομές, ανάγκη χρήσης μετρητικών οργάνων υψηλότατου κόστους, χρονοβόρα διαδικασία και ιδιαίτερα υψηλό κόστος επιθεώρησης, εξ αιτίας και του κόστους σύνταξης νέων σχεδίων!

Γι΄αυτό επιμένουμε ότι η μέθοδος επιθεώρησης που θα υιοθετεί ο ΚΕΝΑΚ θα πρέπει να είναι η απλή & ανόθευτη μέθοδος του «Κτιρίου Αναφοράς» που έχει εκπονήσει πέρυσι η Επιτροπή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ, όπως ισχύει και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες!

2. Σημειώνουμε ότι στο κείμενο του προσχεδίου προεδρ. διατάγματος για τους ενεργειακούς επιθεωρητές δεν καθορίζεται ρητά το ύψος των αμοιβών τους, όπως είχε συμβεί στην προηγούμενη δημόσια διαβούλευση, αλλά αναφέρεται ότι θα προσδιοριστεί με κοινή Υπουργική απόφαση σας και του Υπουργού Οικονομικών. Η αοριστία αυτή πρέπει να αρθεί άμεσα, και μάλιστα κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τα συμφέροντα των πολιτών! Υπενθυμίζουμε ότι στο προηγούμενο σχέδιο ΚΕΝΑΚ, μετά από πολύμηνη διαβούλευση και με την ΠΟΜΙΔΑ, το ύψος των αμοιβών των επιθεωρητών είχε καθοριστεί ως εξής:

Ανώτατη αμοιβή για επιθεώρηση κατοικίας: 1 € ανά τ.μ.

Κατώτατη αμοιβή ανά επιθεώρηση (ιδιοκτησία): 100€

Ανώτατη αμοιβή για επιθεώρηση λέβητα θερμικής ισχύος 20-50 ΚW: 150€

Aνώτατη αμοιβή για επιθεώρηση λέβητα θερμικής ισχύος 50-100 ΚW: 200€

+ 20% για εγκαταστάσεις θερμικής ισχύος άνω των 20 KW & άνω των 25 ετών

Ανώτατη αμοιβή για κλιματιστικές εγκαταστάσεις 12-50 KW: 150€

Ανώτατη αμοιβή για κλιματιστικές εγκαταστάσεις 50-100 KW: 200€

Ελάχιστη αμοιβή για κλιματιστικές εγκαταστάσεις άνω των 100ΚW: 250€

Θεωρούμε αδιανόητο, στο μέσο της σημερινής κρίσης, να τεθεί από οποιονδήποτε θέμα καθορισμού ανώτερων αμοιβών από τις παραπάνω, όταν μάλιστα πρόκειται για υποχρεωτικές επιθεωρήσεις με αναγκαστικό πελάτη ολόκληρο τον ελληνικό λαό! Αντίθετα, η αμοιβή του ενός ευρώ ανά τ.μ. αποτελεί βάση για συζήτηση προκειμένου, σε συνδυασμό με την απλή μέθοδο του «Κτιρίου Αναφοράς» να καθοριστεί για όλες τις κατηγορίες κτιρίων, και όχι μόνον για τις κατοικίες, δεδομένου ότι όταν έγινε η εξαγγελία από τον προκάτοχό σας υπουργό κ. Κ. Χατζιδάκη, (Ιανουάριος 2009 στο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ) η οικονομική κρίση δεν είχε ακόμη προσβάλει τη χώρα μας.

3. Αποκλεισμός της ΠΟΜΙΔΑ από τη συμμετοχή της στη σύνθεση της "Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών (Γ.ΕΠ.Ε.Ε.)".

Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων της χώρας μας και της Ευρώπης γενικότερα είναι το μεγαλύτερο σε έκταση και κόστος σχέδιο που επιχειρείται να υλοποιηθεί από τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρακτικά δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν υπάρξει ενημέρωση και συμμετοχή των ιδιοκτητών ακινήτων όλης της χώρας, όπως ρητά προβλέπει άλλωστε και το άρθρο 12 (Ενημέρωση) του ν. 3661/2008 για την "Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια".

Στο άρθρο 14 του σχεδίου διατάγματος προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ συστήνεται στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας επταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενεργειακών Επιθεωρητών (Γ.ΕΠ.Ε.Ε.). Έργο της θα είναι ουσιαστικά η γνωμοδότηση στην επίλυση όλων των προβλημάτων και την εμπέδωση του θεσμού των Ενεργειακών Επιθεωρητών. Στο άρθρο 8 του προηγούμενου σχεδίου ΚΕΝΑΚ προβλεπόταν ότι μεταξύ των μελών της, ένα μέλος θα οριζόταν από την ΠΟΜΙΔΑ, η οποία εκπροσωπεί την πλευρά των ελεγχομένων και υπόχρεων στην καταβολή των αμοιβών των ενεργειακών επιθεωρητών. Με οδυνηρή έκπληξή μας, διαπιστώσαμε ότι, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιοσδήποτε διάλογος με εμάς, η διάταξη αυτή εξαλείφθηκε από το σημερινό σχέδιο ΚΕΝΑΚ, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της ΠΟΜΙΔΑ από το σημαντικό αυτό όργανο. Ετσι στη ΓΕΠΕΕ θα υπάρχει εκπροσώπηση της πλευράς εκείνων που έχουν επαγγελματικά ή επιστημονικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα, όχι όμως και εκείνων που θα φέρουν τα οικονομικά βάρη της εφαρμογής της στις επόμενες δεκαετίες!

Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε ένα από τα επτά μέλη της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. να είναι αρμόδιος εξειδικευμένος επιστήμονας που θα ορίζεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) η οποία εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες κτιρίων της χώρας μας. Η συμμετοχή μας θα βοηθούσε σημαντικότατα το έργο του Υπουργείου στην ενημέρωση και υλοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας στα υπάρχοντα κτίρια, ενόψει και της επερχόμενης αναθεώρησης της Οδηγίας (EPBD) που αυξάνει τις απαιτήσεις τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και για τον κρατικό μηχανισμό!

* Με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας, επαναλαμβάνουμε την πρόσκλησή μας να παραστείτε στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ (Σαβ. 30.1.2010, 10 π.μ. Κιν/φος ΑΠΟΛΛΩΝ), αναπτύσσοντας την πολιτική του υπουργείου σας στο κατ΄εξοχήν ενδιαφερόμενο ακροατήριο, τους ιδιοκτήτες ακινήτων και κτιρίων της χώρας μας!

* Τέλος επαναλαμβάνουμε και πάλι το από καιρό εκκρεμές αίτημά μας για συνάντηση μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα επείγοντα στο Υπουργείο σας θέματα που σχετίζονται με την ακίνητη ιδιοκτησία: Ιδιοκτησιακό πρόβλημα των εκτός σχεδίου ακινήτων (χωρίς την επίλυση του οποίου δεν μπορεί να προχωρήσει το Κτηματολόγιο, ιδιαίτερα στις τώρα κτηματογραφούμενες περιοχές της Αττικής), αλλαγή χρήσης χώρων (ημιυπαίθριοι κλπ.), διατηρητέα ακίνητα, μεταφορά συντελεστή δόμησης κλπ.