Μισθώσεις Ακινήτων

Διαχείριση Κτιρίων

Περισσότερα


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο Interamerican

MAIN PAGE

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΜΙΔΑ:

06-06-2011 20:19:31 . ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

Η επιφάνεια των τακτοποιημένων χώρων θα συνυπολογίζεται από τις επόμενες φορολογικές δηλώσεις του 2012 στον προσδιορισμό της επιφάνειας των ακινήτων κατά την εφαρμογή των διατάξεων για ιδιοκατοίκηση, δωρεάν παραχώρηση, εκμίσθωση, έκπτωση τόκων δανείων κλπ. Δεν υπάρχει αναδρομικότητα, όμως θα υπάρχει στο εξής συνυπολογισμός για την σημαντική επαύξηση των «τεκμηρίων», δηλαδή τον προσδιορισμό του αντικειμενικού εισοδήματος με βάση την ετήσια αντικειμενική δαπάνη της ιδιοκατοικούμενης ή μισθούμενης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας, καθώς και μιας ή περισσότερων δευτερευουσών κατοικιών, ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειάς τους, και με τις νέες αντικειμενικές αξίες.

Η τελευταία αυτή εξέλιξη, δεν είχε ρητά γνωστοποιηθεί από τους αρμόδιους παράγοντες προς τους ενδιαφερόμενους πολίτες, πολλοί από τους οποίους θα επιβαρυνθούν σε όλες τις επόμενες φορολογικές δηλώσεις τους, με υψηλότατα τεκμήρια που δεν θα καλύπτονται από τα γενικά μειωμένα εισοδήματά τους, με αποτέλεσμα να φορολογούνται βάσει διογκωμένων νέων «αντικειμενικών αξιών» και «τεκμηρίων διβίωσης», με καταστροφικά αποτελέσματα!


2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9)
Α. Οι τακτοποιούμενοι ημιυπαίθριοι, που είτε, ως συνήθως είχε παραλειφθεί εντελώς η αναγραφή τους στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), είτε είχαν ήδη δηλωθεί ως βοηθητικοί χώροι, δεν απαιτείται να δηλωθούν τώρα ως κύριοι χώροι στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011 και, όσον αφορά τον Φ.Α.Π., θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, όπως ακριβώς πριν την τακτοποίησή τους, επί όσο χρόνο ιδιοκτήτης τους παραμένει το αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Σε κάθε όμως περίπτωση μελλοντικής μεταβίβασης, γονικής παροχής, κληρονομιάς, ή άλλης μεταβολής του εμπραγμάτου δικαιώματος επί του τακτοποιημένου ακινήτου, τότε το ακίνητο αυτό θα δηλωθεί και θα φορολογηθεί και θα δηλωθεί στο ΦΑΠ, με τη νέα του μορφή και εμβαδόν.

Β. Οι τακτοποιούμενοι χώροι, λόγω μετατροπής τους σε χώρους κύριας χρήσης, οι οποίοι είχαν ήδη περιληφθεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων όσον αφορά το Φ.Α.Π., θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, όπως ακριβώς πριν την τακτοποίησή τους. Αν δεν είχαν συμπεριληφθεί στο παρελθόν (π.χ. νέο διαμέρισμα στην ανοικτή πιλωτή, σοφίτα), θα πρέπει να προστεθούν στο Ε9 των φορολογουμένων. Ως χρόνος τακτοποίησης θεωρείται η ημερομηνία της τελευταίας σφραγίδας της αρμόδιας πολεοδομίας.

Φόρος οφείλεται μόνον για μελλοντικές αγοραπωλησίες, και με αντικειμενική αξία ανάλογα με την τυχόν νέα χρήση (π.χ. μετατροπή υπογείου σε κατάστημα) κάθε πωλούμενου ακινήτου και όχι για παρελθούσες μεταβιβάσεις. Τυχόν ΦΜΑ που καταβλήθηκε για την αξία χώρων που είχαν ήδη ρυθμισθεί κατ’εφαρμογή του ν. 3843/2010 την ημέρα της αγοράς (σύνταξης μεταβιβαστικού συμβολαίου) για ακίνητα που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις της απαλλαγής α΄ κατοικίας (π.χ. ΦΜΑ για ημιυπαίθριο ήδη τακτοποιημένο, ο οποίος πριν δεν απαλλασσόταν), μπορεί να αναζητηθεί από τον φορολογούμενο εντός τριετίας από την ημερομηνία καταβολής του.

Τα ανωτέρω θα εφαρμόζονται και στις κληρονομιές – γονικές παροχές.