Μισθώσεις Ακινήτων

Διαχείριση Κτιρίων

Περισσότερα


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο Interamerican

MAIN PAGE

Παράταση προθεσμίας αλλαγής χρήσης χώρων και ενεργ. πιστοποιητικού.

21-06-2011 20:54:24 1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ. Την Πέμπτη 30
Ιουνίου, λήγει η προθεσμία για τη δήλωση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης
χώρων, προκειμένου οι χώροι αυτοί να τακτοποιηθούν σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3843/2010. Ωστόσο οι πολεοδομίες μέχρι σήμερα δεν
έχουν ακόμα εκκαθαρίσει τα σχετικά πρόστιμα των αιτήσεων που έχουν
υποβληθεί, ακόμα και το τελευταίο εξάμηνο, με αποτέλεσμα να είναι
εξαιρετικά δύσκολο να ανταποκριθούν έγκαιρα και στις νέες αιτήσεις που
θα υποβληθούν τις επόμενες ημέρες. Εξάλλου, δεδομένου και του
γεγονότος ότι το Υπουργείο θα εξετάσει και κάποια ανάλογη λύση για
άλλου είδους αυθαίρετες κατασκευές, είναι απολύτως αναγκαίο να
παραταθεί εκ νέου η προθεσμία δήλωσης αλλαγής χρήσης χώρων, ώστε οι
δύο αυτές διαδικασίες να συντρέξουν ταυτόχρονα, κάτι που θα ενθάρρυνε
πολλούς ενδιαφερόμενους πολίτες να δηλώσουν μαζί τόσο την αλλαγή
χρήσης, όσο και τις τυχόν λοιπές αυθαίρετες κατασκευές, αποφεύγοντας
τη διπλή ταλαιπωρία και επιβαρύνοντας λιγότερο τις υπηρεσίες του
Υπουργείου με αντίστοιχο όφελος για τα δημόσια έσοδα. Μάλιστα, θα
υπήρχε ακόμα μεγαλύτερη προσέλευση ενδιαφερομένων, αν η δυνατότητα
τακτοποίησης της αλλαγής χρήσης, καταλάμβανε και οικοδομές που είχαν
λάβει άδεια μέχρι την δημοσίευση του σχετικού νόμου, ήτοι μέχρι και
την 28.4.2010.

2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ: Όπως είναι γνωστό, από την 9η Ιουλίου
2011 καθίσταται υποχρεωτική η έκδοση και επισύναψη πιστοποιητικού
ενεργειακής απόδοσης όχι μόνον στα πωλητήρια συμβόλαια, αλλά και στα
απλά μισθωτήρια διαμερισμάτων, καταστημάτων γραφείων κλπ. εμβαδού άνω
των 50 τ.μ.! Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται από τους ενεργειακούς
επιθεωρητές με βάση σύστημα κατωτάτων αμοιβών (άρθρο 10 Π.Δ.
100/2010), το οποίο πρέπει άμεσα να καταργηθεί καθόσον λειτουργεί σε
βάρος των πολιτών και υπέρ μιας νέας προνομιούχου επαγγελματικής
κατηγορίας, με αναγκαστικό πελάτη ολόκληρο τον ελληνικό λαό! Για το
λόγο αυτό είναι απαραίτητο, μέσα στις σημερινές συνθήκες που
αντιμετωπίζει η χώρα μας και ο λαός της, και για να μπορούν όλοι να
πάρουν ενεργειακά πιστοποιητικά, να καθιερωθούν οι προβλεπόμενες
αμοιβές ως ανώτατες, για να προστατευθούν οι πολίτες της και όχι ως
κατώτατες, για να προστατεύονται οι επαγγελματίες!
Παράλληλα, και μέχρι να επιλυθεί το θέμα αυτό, ζητούμε αναβολή και
σταδιακή σε βάθος διετίας κλιμάκωση της εφαρμογής του πιστοποιητικού
στις μισθώσεις ακινήτων, ανάλογα με το εμβαδόν κάθε εκμισθούμενου
χώρου, δεδομένου ότι με τις υπάρχουσες συνθήκες της αγοράς στον τομέα
των μισθώσεων και τη διαρκή συρρίκνωση του εισοδήματος από μισθώματα,
είναι απολύτως αδύνατο για χιλιάδες ιδιοκτήτες, τόσο των ξενοίκιαστων
διαμερισμάτων όσο και των επαγγελματικών χώρων μεγάλου εμβαδού, να
βρουν τα πάμπολλα απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά και τα χρήματα της
αμοιβής του ενεργειακού επιθεωρητή, όταν μάλιστα αυτή καθορίζεται
ελεύθερα από τον ίδιο και συχνά είναι μεγαλύτερη ακόμα και από το
μηνιαίο μίσθωμα (με ελάχιστο τελικό κόστος τα 3 ευρώ ανά τ.μ. στα
επαγγελματικά κτίρια)!
Επειδή κατά συνέπεια η άμεση εφαρμογή του πιστοποιητικού κινδυνεύει να
«μπλοκάρει» ακόμα και αυτές τις λίγες μισθώσεις που μπορεί να
πραγματοποιηθούν κατά την προσεχή περίοδο, είναι απόλυτα αναγκαίο να
αναβληθεί η εφαρμογή του ενεργειακού πιστοποιητικού στις μισθώσεις
τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους, ενώ από την επόμενη χρονιά θα
πρέπει να εφαρμοστεί τμηματικά, πρώτα για χώρους μεγάλων εμβαδών (π.χ.
άνω των 500 τ.μ.) και στη συνέχεια για τις υπόλοιπες μισθώσεις
ακινήτων μικρότερων εμβαδών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συζήτηση η συνεργασία
Με τιμή

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματεύς