Μισθώσεις Ακινήτων

Διαχείριση Κτιρίων

Περισσότερα


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο Interamerican

MAIN PAGE

ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

28-12-2012 18:09:19 Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:
"Αξιότιμοι κύριοι
Με το άρθρο 5 της Αιτιολογικής Έκθεσης του σχεδίου νόμου με τίτλο «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» που έχει κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση, ορίζονται τα εξής:
«Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ορίζεται το αντικείμενο του φόρου επί των κερδών που προκύπτουν από τη μεταβίβαση ακινήτων, σύμφωνα με το οποίο σε κάθε περαιτέρω μεταβίβαση με επαχθή αιτία ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου αυτού ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου αυτού που αποκτήθηκε με οποιαδήποτε αιτία μετά την 1.1.2013επιβάλλεται ο φόρος αυτός στη διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης αυτού και αξίας της τιμής πώλησής του.
Σκοπός του είναι η φορολόγηση του κέρδους που αποκομίζει ο κύριος ακινήτου ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, το οποίο απέκτησε από οποιαδήποτε αιτία μετά την 1.1.2013, όταν προβεί σε περαιτέρω μεταβίβασή του.»
Όμως, αντίθετα με τα παραπάνω, στην ίδια την προς ψήφιση διάταξη ουδεμία αναφορά γίνεται της παραπάνω ημερομηνίας απόκτησης των ακινήτων, οι πωλητές των οποίων θα βαρύνονται με τον φόρο αυτό, με αποτέλεσμα να μπορεί να ερμηνευτεί ότι αυτή αφορά όλα τα ακίνητα που θα πωλούνται στο μέλλον, κάτι που θα ήταν απόλυτα καταστροφικό για τους σημερινούς πωλητές ακινήτων, που όχι μόνον δεν εισπράττουν «υπεραξία» αλλά τα «σκοτώνουν» κυριολεκτικά για να επιβιώσουν και να πληρώσουν τους φόρους που τους επιβάλλονται.
Συγκεκριμένα η προς ψήφιση διάταξη αυτή αναφέρει ότι:
«1. Επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου αυτού ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου αυτού που αποκτάται με οποιαδήποτε αιτία και μετά την κτήση του μεταβιβάζεται περαιτέρω με επαχθή αιτία, επιβάλλεται φόρος στη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης αυτού και της τιμής πώλησής του. Ως κτήση του ακινήτου νοείται η αγορά ή η με άλλη αιτία κτήση του, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή της.»
Εξάλλου επειδή προφανής σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η φορολόγηση της κερδοσκοπίας στα ακίνητα μετά την αναμενόμενη επανάκαμψη της οικονομίας, δεν έχει λογική να επιβάλλεται η φορολογία αυτή σε κληρονόμους κλπ. ακινήτων που θα αναγκάζονται να εκποιήσουν περιουσιακά στοιχεία, αλλά πρέπει να περιοριστεί μόνον στους αγοραστές – μεταπωλητές ακινήτων.
Ζητούμε συνεπώς το αυτονόητο: Να προστεθεί στο κείμενο της υπό ψήφιση διάταξης, αυτό που ρητά αναφέρεται ρητά στην εισηγητική έκθεση, και να περιοριστεί η φορολόγηση μόνον σε όσους αποκτούν ακίνητα από επαχθή αιτία, ως εξής:
«1. Επί ακινήτου ……. που αποκτάται με επαχθή αιτία μετά την 1.1.2013 και μετά την κτήση του μεταβιβάζεται περαιτέρω με επαχθή αιτία…».