Μισθώσεις Ακινήτων

Διαχείριση Κτιρίων

Περισσότερα


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο Interamerican

MAIN PAGE

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

05-02-2013 20:42:58 Όπως είναι γνωστό, από το 2009 μέχρι σήμερα υιοθετήθηκε σειρά αλλεπάλληλων εξοντωτικών δημοσιονομικών και άλλων μέτρων κατά των ιδιοκτητών ακινήτων, με κυριότερατο δεκαπλασιασμό του ΕΤΑΚ μέσω της αντικατάστασής του από το ΦΑΠ, το δεκαπλασιασμό του φόρου γονικής παροχής-κληρονομιάς, τη δυνατότητα δεκαπλασιασμού και του ΤΑΠ, το βαρύτατο τεκμήριο διαβίωσης σε κατοικίες, την κατάργηση του αφορολογήτου των μισθωμάτων και της απαλλαγής για κάθε δαπάνη στα κτίρια, καθώς και τη θέσπιση σειράς εκτάκτων εισφορών αλληλεγγύης κλπ. και σωρείας επιθεωρήσεων, πιστοποιητικών κλπ. με αμοιβές σε βάρος των ιδιοκτητών αλλά και δυνατότητα μονομερούς λύσης των μισθωτικών συμβάσεων εκ μέρους των μισθωτών.
Τα μέτρα αυτά οδήγησαν σε πλήρη απαξίωση τα ακίνητα και σε εξαθλίωση τους ιδιοκτήτες τους, που σταδιακά χάνουν κάθε πρόσοδο από αυτά λόγω της οικονομικής κρίσης, ενώ δεν μπορούν πλέον να πληρώσουν τους συνεχώς αυξανόμενους φόρους. Αυτά σε συνδυασμό με τις ισχύουσες βαρύτατες ποινές για όσους αδυνατούν να πληρώσουν τις οφειλές από ΦΑΠ και λοιπούς ετήσιους φόρους ακινήτων οδηγούν σε πλήρη «ποινικοποίηση» της κατοχής ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας η οποία αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού λαού. Τέλος τα μέτρα αυτά «καταδικάζουν σε θάνατο» την οικοδομή και την κτηματαγορά, και όλους όσοι απασχολούνταν σ’ ατές!
Ο δημοσιονομικός στόχος της είσπραξης 3,2 δις ετησίως από φόρο ακίνητης περιουσίας είναι απόλυτα ανέφικτος, αφενός διότι η είσπραξη άνω των 2 δις ετησίως από το ΕΕΤΗΔΕ 2011-2012 εξάντλησε τη φοροδοτική ικανότητα των ιδιοκτητών οι οποίοι τώρα θα πρέπει να πληρώσουν και τους ΦΑΠ 2010-2012, αφετέρου δε διότι σήμερα πλέον δεν υπάρχει ούτε τρέχον εισόδημα από ακίνητα που θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει τη φορολογία αυτή, ούτε αποταμίευση παρελθόντων ετών, ούτε δυνατότητα εκποίησης περιουσιακών στοιχείων για την εξυπηρέτηση τέτοιων φορολογικών υποχρεώσεων σε μία αγορά χωρίς αγοραστές. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την έρευνα της ΚαπαResearchπου παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα στο ετήσιο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ, σύμφωνα με την οποία η πλειοψηφία (54 %) των ιδιοκτητών ακινήτων δηλώνουν ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις φορολογικές υποχρεώσεις του 2013. Συνεπώς ο πήχης των φιλοδοξιών για τέτοια έσοδα θα πρέπει να κατέβει πολύ πιο χαμηλά για να έχει έστω ψήγματα ρεαλισμού, δηλαδή για να μπορούν οι φορολογούμενοι να ανταποκρίνονται σε τέτοιες ετήσιες φορολογικές υποχρεώσεις.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ:
Α. Φορολογία ακίνητης περιουσίας:
1. Στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η αστική ιδιοκτησία, αδυνατεί μόνη της να σηκώσει το βάρος των 3,2 δις. Θα πρέπει στη φορολογητέα ύλη να συμπεριληφθεί κάθε είδος περιουσίας γενικά και χωρίς εξαιρέσεις, ώστε να διευρυνθεί στο μέγιστο δυνατό η φορολογική βάση, εξορθολογώντας και προσαρμόζοντας στα σημερινά δεδομένα το σύστημα αντικειμενικών αξιών σύμφωνα με τα παρακάτω.
2. Να αυξηθεί το μη βεβαιούμενο ποσό φόρου ΦΑΠ από 27€ σε 50€ ευρώ, με αρχικό συντελεστή 1‰, ώστε να προκύψει αυτόματη απαλλαγή περιουσιών ύψους έως 50.000€ ανά φορολογούμενο (έως 100.000€ ανά ζεύγος).
3. Να καθιερωθεί φορολογική κλίμακα το πολύ όμοια με εκείνη του 2009 (ΕΤΑΚ + έκτακτη εισφορά) για μια τριετία, με εξαγγελία μείωσής της μετά στο ύψος του ΕΤΑΚ, ώστε να συνεχίσουν να ελπίζουν και πληρώνουν κάθε χρόνο όλοι οι ιδιοκτήτες.
4. Αντικειμενικές αξίες ακινήτων: Να μειωθούν με υπουργική απόφαση κατά -40% οι τιμές ζώνης, να μειωθούν κατά -50% όλοι οι συντελεστές εμπορικότητας και να αυξηθούν κατά +20% οι μειωτικοί συντελεστές παλαιότητας των απαξιωμένων παλαιών κτιρίων.
5. Να απαλλαγούν πλήρως, άλλως να μειωθεί κατά 50% η φορολογητέα αξία:
α) στα ξενοίκιαστα υπέρ τη διετία ακίνητα (αυτόματη διασταύρωση με το Ε2),
β) στα κάθε είδους δεσμευμένα ακίνητα και
γ) στον μη πραγματοποιήσιμο συντελεστή δόμησης.
6. Εκτός σχεδίου ακίνητα: Στο Ε9 του ΦΑΠ 2013 να προστεθούν επιλογές «χέρσο/ακαλλιέργητο», «βραχώδες/επικλινές» & «ανεντόπιστο» με μειωτικούς συντελεστές για τα αντίστοιχα άνευ ουσιαστικής αξίας γεωτεμάχια.

Β. Είσπραξη φόρου ακίνητης περιουσίας:
1. Έκπτωση 10% να ισχύσει για όσους τυχόν εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης του φόρου ακίνητης περιουσίας…
2. Οφειλές για φόρους ακίνητης περιουσίας: Να μην γίνεται αναγκαστική εκτέλεση κατά της πρώτης κατοικίας ούτε ποινική δίωξη των φορολογουμένων που αδυνατούν να πληρώσουν.
3. Εξόφληση φόρων: Να δοθεί η δυνατότητα εξόφλησης με μονομερή εκχώρηση ακινήτου στο δημόσιο, για χρέη άνω των 50.000€, για τα οποία προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους.
4. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών από φόρους ακίνητης περιουσίας: Να κατατάσσονται στον ίδιο συντελεστή βαρύτητας με οφειλές από φόρους κεφαλαίου (δωρεών, γονικών παροχών κτλ.) κατά τη διαδικασία χορήγησης διευκόλυνσης πληρωμής με δόσεις του ν. 2648/1998.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΜΙΔΑ

Ο Πρόεδρος
Στράτος Ι. Παραδιάς
Πρόεδρος Διεθνούς Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI)
Ο Αντιπρόεδρος
Διονύσιος Χιόνης
Καθηγητής Οικονομικών Δ.Π.Θ.
Η Γεν. Γραμματεύς
Αιμιλία Δ. Βαδόκα
Αντιπρόεδρος της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ελλάδος