Μισθώσεις Ακινήτων

Διαχείριση Κτιρίων

Περισσότερα


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο Interamerican

MAIN PAGE

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

16-04-2013 13:37:59 1. ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ. Με αγορανομική διάταξη που υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς, από τον Απρίλιο 2013 και εφεξής στους πίνακες των πολυκατοικιών όπου αναρτώνται οι συγκεντρωτικές καταστάσεις οφειλών κοινοχρήστων κάθε διαμερίσματος,θα πρέπει να αναρτώνται μαζί και φωτοτυπίες των επίσημων παραστατικών κάθε δαπάνης που επιβαρύνει τα κοινόχρηστα. Σε περίπτωση μη τήρησης της διάταξης, επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ.
Στην ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται ότι η απόφαση αυτή υπαγορεύτηκε από την ανάγκη διαφάνειας στις δαπάνες που επιβαρύνουν τα κοινόχρηστα πολυκατοικιών, αλλά και αντιμετώπισης φαινομένων προμήθειας αγαθών κι εκτέλεσης έργων (καύσιμα, κηπουρικές-οικοδομικές εργασίες κλπ) χωρίς την ύπαρξη των από το νόμο προβλεπομένων παραστατικών.

2. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΘΥΡΩΡΟΥΣ. Την 31η Μαρτίου 2013 έληξε η ισχύς της τρίμηνης μετενέργειας της τελευταίας συλλογικής σύμβασης εργασίας μεταξύ της ΠΟΜΙΔΑ και της Ομοσπονδίας Θυρωρών Ελλάδος, η διάρκεια της οποίας είχε λήξει οριστικά την 31.12.2012.
Με βάση τα μέχρι τώρα γνωστά, οι ήδη εργαζόμενοι κατοχυρώνουν τον παλαιό βασικό μηνιαίο μισθό (875,67¤ αντί των 586,00¤ του νέου βασικού μισθού) και διατηρούν τα εξής επιδόματα:
*Ωρίμανσης (έως το πολύ 3 τριετίες x 5% εκάστη, αντί έως 6 προηγουμένως)
*Τέκνων (για το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο τέκνο x 5% για έκαστο).
Για όλες τις αλλαγές στη συλλογική σύμβαση των θυρωρών, τις ρυθμίσεις για τους νεοπροσλαμβανόμενους κλπ. επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.pomida.gr