Μισθώσεις Ακινήτων

Διαχείριση Κτιρίων

Περισσότερα


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο Interamerican

MAIN PAGE

Αυθαίρετα: Ξαναδηλώστε το για να το σώσετε

03-10-2013 10:28:22 Οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία «τακτοποίησης» με τον προηγούμενο νόμο 4014/2011 θα πρέπει να υπαχθούν και στον νέο νόμο 4178/2013. Αυτό γίνεται σαφές σε εγκύκλιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδόθηκε λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), η οποία έκρινε ως αντισυνταγματικό τον Ν. 4014/2011.

Στον νέο νόμο πρέπει να υπαχθούν και όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις. Όπως διευκρινίζει το ΥΠΕΚΑ, ως εκκρεμείς νοούνται οι πράξεις υπαγωγής για τις οποίες είτε δεν έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίμου είτε δεν έχουν υποβληθεί στο πληροφορικό σύστημα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και σχέδια.

Μάλιστα, εφόσον απαιτηθεί η έκδοση βεβαίωσης πράξης υπαγωγής για την υποβολή σε δημόσια αρχή ή η έκδοση βεβαίωσης για δικαιοπραξία, για την έκδοσή τους απαιτείται προηγούμενη μεταφορά των στοιχείων των δηλώσεων στις διατάξεις του 4178/13.

Το αίτημα για τη μεταφορά των στοιχείων στις νέες ρυθμίσεις, μπορεί να υποβάλλεται ως την καταληκτική ημερομηνία του νέου νόμου δηλαδή έως τις 6 Φεβρουαρίου 2015.

Κερδίζουν οι ασυνεπείς

Σε περίπτωση που η διαδικασία υπαγωγής έχει ολοκληρωθεί με τον Ν. 4014/2011 και από τη μεταφορά των στοιχείων στον νέο νόμο το πρόστιμο που υπολογίζεται είναι μικρότερο, η διαφορά δεν επιστρέφεται.

Ωστόσο, σε περίπτωση που η υπαγωγή δεν είχε ολοκληρωθεί με τον Ν. 4014/2011 και με τον Ν. 4178/2013 το πρόστιμο είναι μικρότερο, οι προς καταβολή επόμενες δόσεις (το συνολικό ποσό που υπολείπεται) αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το νέο υπολογισμό του προστίμου.

Πάντως, για πρώτη φορά στην εγκύκλιο διευκρινίζεται από το ΥΠΕΚΑ ότι προσεχώς, με υπουργική απόφαση, θα καθοριστούν οι περιπτώσεις και η διαδικασία τυχόν επιστροφής προστίμων όταν το πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με το νέο νόμο είναι μικρότερο του ποσού που είχε καταβληθεί για την ολοκληρωμένη πράξη υπαγωγής.

Πηγή: εφημερίδα ''ΤΟ ΒΗΜΑ''