Μισθώσεις Ακινήτων

Διαχείριση Κτιρίων

Περισσότερα


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο Interamerican

MAIN PAGE

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΜΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΦΟΡΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

23-11-2015 13:11:27 Αναβολή φορολόγησης των ανείσπρακτων μισθωμάτων: Ούτε δίκες, ούτε εξώσεις! Αρκεί και η απλή άσκηση αγωγής! Ο Πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ κ. Στράτος Παραδιάς υπενθύμισε ότι η μη φορολόγηση των ανείσπρακτων ενοικίων ήταν πάγιο και ανυποχώρητο αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ, με γνωστές τις πρόσφατες περιπέτειες του θέματος. Αφότου ήδη καταργήθηκε η εκχώρηση των ανείσπρακτων μισθωμάτων στο δημόσιο, αίτημά μας ήταν πλέον να αναβληθεί η φορολόγησή τους μέχρι το χρόνο της τυχόν είσπραξής τους. Για να γίνει αυτό όμως χωρίς τον κίνδυνο εκτεταμένης καταστρατήγησης που θα οδηγούσε σε τεράστια απώλεια φορολογικών εσόδων και κατά συνέπεια σε ανατροπή της όποιας ρύθμισης, δεν θα αρκούσε πλέον μια απλή υπεύθυνη δήλωση του φορολογούμενου, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει και μια οποιασδήποτε μορφής δικαστική απόφαση ή έστω προσφυγή στη δικαιοσύνη, που να αποδεικνύει την αλήθεια της δήλωσης περί μη είσπραξης των μισθωμάτων.

Έτσι με το άρθρο 11 του Ν. 4346/2015 που δημοσιεύτηκε στις 20.11.2015, και αφορά τα ανείσπρακτα ενοίκια από 1.1.2015 και μετά, θεσμοθετήθηκε η μόνη πρακτικά δυνατή λύση: Συγκεκριμένα ορίστηκε ότι τα ανείσπρακτα ενοίκια δεν θα συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του εκμισθωτή, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα ανείσπρακτα μισθώματα θα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και θα φορολογούνται στο οικονομικό έτος που θα εισπραχθούν.

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η νέα ρύθμιση δεν προϋποθέτει εξώσεις, και ούτε καν διεξαγωγή δίκης, αφού αρκείται σε απλή άσκηση αγωγής, έστω και την τελευταία στιγμή προ της κατάθεσης της φορολογικής δήλωσης.Σε σχέση με τη φορολογία ο κ. Παραδιάς τόνισε ότι οι φόροι στην ακίνητη περιουσία, από 526 εκατ. ευρώ το 2009 και 487 εκατ. το 2010 προβλέπεται να διαμορφωθούν εφέτος σε 2,87 δις. ευρώ και θα αυξηθούν περαιτέρω το 2016, σε επίπεδα πάνω από 3,7 δις. Ευρώ καθώς, πέρα από την αναμενόμενη αύξηση της φορολογίας οι δύο δόσεις του ΕΝΦΙΑ 2015 θα εισπραχθούν στο πρώτο δίμηνο του 2016. Η εξέλιξη των προβλέψεων για εισπράξεις του προϋπολογισμού από φόρους στην περιουσία έχει ως εξής:Εισπράξεις κρατικού προϋπολογισμού από φόρους στην περιουσία (εκατ. ευρώ)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 (εκτ.)

2016 (προβλ.)

526

487

1172

2857

2784

3474

2868

3788Ο κ. Παραδιάς σημείωσε ότι η εκτός πάσης λογικής φορολογική επιβάρυνση των ιδιοκτητών ακινήτων υλοποιήθηκε σε περίοδο που η μισθωτική αγορά έχει καταρρεύσει, χιλιάδες ακίνητα ακόμη και σε εμπορικούς δρόμους παραμένουν ξενοίκιαστα, τα ενοίκια μειώνονται διαρκώς (όταν εισπράττονται), οι αγοραπωλησίες ακινήτων έχουν πρακτικά ανασταλεί και οι ιδιοκτήτες στερούνται της δυνατότητας να εκχωρήσουν μέρος της περιουσίας τους στο Δημόσιο έναντι υφιστάμενων ή μελλοντικών υποχρεώσεων προκειμένου να αποφύγουν τον κίνδυνο φυλάκισης για χρέη προς το Δημόσιο.Ενεργειακά πιστοποιητικά: Οι νέες υποχρεώσεις των ιδιοκτητών κτιρίων. Οι κυριότερες από τις νέες υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την πρόσφατη νομοθεσία που αφορά τα ενεργειακά πιστοποιητικά κτιρίων (ΠΕΑ), η μη τήρηση των οποίων μπορεί να επισύρει πρόστιμο από 1.000 έως 10.000€ ανάλογα με την επιφάνεια και τη χρήση του κτιρίου, το βαθμό υπαιτιότητας του υπόχρεου κλπ. είναι οι εξής:

1. Σε όλες τις εμπορικές διαφημιστικές καταχωρήσεις στον Τύπο και το διαδίκτυο για τη διάθεση προς πώληση ή προς μίσθωση κτιρίου που διαθέτει ΠΕΑ απαιτείται η αναγραφή του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία) του κτιρίου,

2. Από 1.1.2016 είναι πλέον υποχρεωτική η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ) και για κτίσματα μικρότερα των 50 τ.μ., όταν αυτά ενοικιάζονται ή πωλούνται. Επίσης τα συστήματα θέρμανσης των κτιρίων πρέπει να επιθεωρούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη για συστήματα με λέβητες συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος έως είκοσι (20) έως και εκατό κιλοβάτ (100 kW) τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη, για συστήματα με λέβητες άνω των εκατό κιλοβάτ (100 kW) (ανά 4 έτη αν χρησιμοποιούν αέριο ως καύσιμο).

Επίσης, από 9/11/2015, σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Εξοικονόμηση ενέργειας δεν επιτυγχάνεται με πιστοποιητικά, αλλά με εργασίες αναβάθμισης! Η ΠΟΜΙΔΑ θεωρεί ότι η εξοικονόμηση ενέργειας στα υπάρχοντα κτίρια, στο βαθμό που αυτή είναι τεχνικά εφικτή, δεν μπορεί να επιτευχθεί με την έκδοση πιστοποιητικών αλλά με την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμισή τους, που απαιτούν σήμερα σοβαρότατες δαπάνες, οι οποίες είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν από τους ιδιοκτήτες τους αν το κράτος δεν τους βοηθήσει ουσιαστικά. Δυστυχώς σήμερα το Κράτος έχει καταργήσει κάθε φορολογική απαλλαγή, κάθε επιδότηση ή πρόγραμμα στήριξης της εξοικονόμησης ενέργειας, και αύξησε τον ΦΠΑ στις επισκευές κτιρίων από το 13% στο 23%. Αν αυτό δεν αλλάξει ριζικά, αν δεν υπάρξει σημαντική ελάφρυνση στο φόρο εισοδήματος, μειωμένος ΦΠΑ στα υλικά και εργασίες και συγκεκριμένα κίνητρα, κανένα ενεργειακό πιστοποιητικό δεν μπορεί να σώσει την κατάσταση.

Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο πρωήν Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννης Μανιάτης ο οποίος παρουσίασε πρόταση για θέσπιση φοροαπαλλαγών για τις δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων. Η πρόταση συζητήθηκε στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή και η αντιμετώπιση από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη, όπως τόνισε ο κ. Μανιάτης, ήταν θετική καθώς οι απώλειες εσόδων του Δημοσίου από τη φοροαπαλλαγή (υπολογίζονται σε 95 εκατ. € με υπόθεση για αναβάθμιση 50.000 κατοικιών) υπερκαλύπτονται από τα επιπλέον έσοδα, ύψους 305 εκατ. ευρώ που θα αποφέρει η έκδοση αποδείξεων από τους επαγγελματίες της οικοδομής που θα κάνουν τις σχετικές εργασίες

"Το μέλλον δεν είναι να χτίσουμε νέα κτίρια αλλά να προχωρή προχωρήσουμε στην ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος των 7 εκατ. κτιρίων, το οποίο είναι επαρκέστατο για τα επόμενα 20 χρόνια, αλλά υποβαθμισμένο", πρόσθεσε ο πρώην υπουργός.

Ο Φοροτεχνικός κ. Ευάγγελος Αμπελιώτης επεσήμανε τον κίνδυνο να καταργηθεί η αυτοτελής φορολόγηση των εσόδων από ενοίκια με αποτέλεσμα να φορολογούνται βαρύτατα ιδιοκτήτες με μικρά εισοδήματα. "Αντί να εφαρμόσουμε αφορολόγητο για να απαλλάξουμε τα μικρά εισοδήματα, πάμε να αυξήσουμε την επιβάρυνση", τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Αμπελιώτης.

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών κ. Νίκος Παπάκος αναφέρθηκε στον περιορισμό της προστασίας των δανειοληπτών με τη ρύθμιση για τα "κόκκινα δάνεια". Ανέφερε επίσης ότι η προθεσμία διόρθωσης λαθών στις εγγραφές στο Κτηματολόγιο της Πάτρας λήγει στο τέλος Μαρτίου του 2016.

Ο ενεργειακός σύμβουλος της ΠΟΜΙΔΑ κ. Απόστολος Ευθυμιάδης παρουσίασε τα πλεονεκτήματα και τις χρονικές περιόδους απόσβεσης των επιμέρους τεχνολογιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.

Η Πρόεδρος της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων Ν. Αχαίας Δικηγόρος κα Κυριακή Αθανασιάδου σημείωσε τέλος ότι οι φόροι πρέπει να προσαρμοστούν στη φοροδοτική ικανότητα των ιδιοκτητών και πρόσθεσε πως το επαχθές κόστος διατήρησης της ακίνητης περιουσίας έχει αποτέλεσμα να συμπιέζονται οι αποδόσεις σε μη βιώσιμα επίπεδα.