Μισθώσεις Ακινήτων

Διαχείριση Κτιρίων

Περισσότερα


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο Interamerican

MAIN PAGE

Ενεργειακά πιστοποιητικά και από εταιρείες

13-01-2017 12:39:55 Στο νομοσχέδιο με τίτλο «Χωρικός σχεδιασμός – βιώσιμη ανάπτυξη» κατατέθηκε τελικά η τροπολογία που «ανοίγει» την αγορά των ενεργειακών επιθεωρήσεων. Με την τροπολογία αυτή δίδεται η δυνατότητα σε εταιρείες να μπορούν να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις υπο την προϋπόθεση ότι απασχολεί προσωπικό που έχει πιστοποιηθεί ως ενεργειακός επιθεωρητής.
Η τροπολογία επιτρέπει την εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών που τηρείται για τα νομικά πρόσωπα την εγγραφή των εταιρείων των οποίων ένα μέλος η εταίρος η υπάλληλος με σύμβαση εργασίας είναι Ενεργειακός Επιθεωρητής.
Για την εγγραφή νομικών προσώπων στο Μητρώο, απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών, αντίγραφο του Καταστατικού του νομικού προσώπου. παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ του νομικού προσώπου,το οποίο εκδίδεται από την Εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Παραβόλου και εφόσον υπάρχουν υπάλληλοι Ενεργειακολι Επιθεωρητές αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας.

Με την τροπολογία αυτή σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση επιχειρείται η συμμόρφωση με τις συστάσεις της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ σχετικά με τα νομικά πρόσωπα που δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις και να εκδίδουν ενεργειακά πιστοποιητικά κατά την έννοια του νόμου 4122/2013 (42 Α') «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.