Μισθώσεις Ακινήτων

Διαχείριση Κτιρίων

Περισσότερα


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο Interamerican

MAIN PAGE

Aνακοίνωση ΥΠΕΧΩ∆Ε

16-11-2006 21:56:06 Από το Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩ∆Ε εκδόθηκε η ακόλουθη
ανακοίνωση :
Το ΥΠΕΧΩ∆Ε και το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ δεν έχουν καµία ευθύνη για το ζήτηµα που
δηµιουργήθηκε για τα συµβόλαια ακινήτων που καταρτίσθηκαν στο διάστηµα
µεταξύ 2 Αυγούστου 2006 - 31 Αυγούστου 2006.
Το ζήτηµα ανέκυψε επειδή ο νέος νόµος 3481/ 2006 για το Κτηµατολόγιο, έλαβε
ηµεροµηνία 2.8.2006 στο Φύλλο της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), αλλά λόγω των πολλών
χαρτών που περιλαµβάνονταν σΆ αυτόν, τυπώθηκε και κυκλοφόρησε από το Εθνικό
Τυπογραφείο πραγµατικά στις 31.8.2006.
Βέβαια, όλοι οι εµπλεκόµενοι επαγγελµατικοί φορείς (δικηγόροι, συµβολαιογράφοι
κλπ.), που ήταν πλήρως ενήµεροι για την ψήφιση του νόµου από τη Βουλή και το
περιεχόµενό του, θα έπρεπε στην πραγµατικότητα να λάβουν υπόψη τους την
ψήφιση του νόµου και να τον εφαρµόσουν ήδη από 2.8.2006.
∆εν πρέπει να µας διαφεύγει βεβαίως ότι αυτά συνέβησαν τον Αύγουστο, µήνα
διακοπών.
Σε κάθε περίπτωση ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. κ. Γιώργος Σουφλιάς αποφάσισε να
καταθέσει τροπολογία στη Βουλή, µε την οποία θα διευκρινίζεται ότι οι
δικαιοπραξίες που καταρτίσθηκαν στο επίµαχο διάστηµα (2.8.2006 – 31.8.2006)
είναι έγκυρες. Εποµένως, δεν πρέπει να δηµιουργηθεί ανησυχία στον κόσµο και οι
συναλλαγές θα πρέπει να συνεχισθούν µε τον κανονικό τους ρυθµό.