Μισθώσεις Ακινήτων

Διαχείριση Κτιρίων

Περισσότερα


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο Interamerican

MAIN PAGE

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

30-01-2007 13:34:34 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 276/22.12.2006 ο νόμος 3522/2006 για τη φορολογία εισοδήματος 2007.Με την παρ. 4 του άρθρου 3 του νόμου αυτού καθορίστηκε ότι: "Το τέλος χαρτοσήμου που επιβάλλεται στα μισθώματα από εκμίσθωση κατοικιών γενικά που αποκτώνται από 1.1.2007 έως 31.12.2007 περιορίζεται στο 1,50% και από 1.1.2008 και μετά καταργείται".
Σχετικά με τη διάταξη αυτή, από την ΠΟΜΙΔΑ διευκρινίζονται τα εξής:
1. Η σταδιακή κατάργηση αφορά αποκλειστικά το τέλος χαρτοσήμου των μισθώσεων κάθε είδους κατοικιών, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται περί κύριας κατοικίας, δευτερεύουσας, εξοχικής, φοιτητικής κλπ.
2. Επισημαίνουμε ότι η κατάργηση ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ τις λοιπές μισθώσεις, ενδεικτικά των καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών, ακαλύπτων χώρων κλπ.
3. Το τέλος χαρτοσήμου (3%) επιβαρύνεται με εισφορά 20% υπέρ του Ο.Γ.Α. Συνεπώς ολόκληρη η επιβάρυνση είναι 3,6% και το μισό τέλος είναι 1,8% και εισπράττεται μέσω της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του εκμισθωτή.
4. Περιπτωσιολογία και παραδείγματα με σταθερό καταβαλλόμενο μίσθωμα 300 ευρώ:
Α. Αν έχει συμφωνηθεί η καταβολή ολόκληρου του τέλους, από 1.1.07 θα καταβάλλεται το μισό (300 € + 5,40€ =)305,40€ και από 1.1.08 μόνον τα 300€.
Β. Αν έχει συμφωνηθεί η καταβολή του μισού τέλους, συνεχίζεται και για το 2007 να καταβάλλεται το αυτό ποσό των 305,40€ και από 1.1.08 μόνον 300€.
Γ. Αν έχει συμφωνηθεί ότι μέσα στο ποσό των 300€ συμπεριλαμβάνεται και ολόκληρο το τέλος, που σημαίνει ότι το πραγματικό καθαρό μίσθωμα είναι 289,60€, τότε από 1.1.07 θα καταβάλλεται το μισό τέλος, δηλαδή συνολικά 295,20€ και από 1.1.08 μόνον το καθαρό μίσθωμα 289,60€.
Δ. Αν έχει συμφωνηθεί ότι μέσα στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται το μισό τέλος, τότε για το 2007 συνεχίζει να καταβάλλεται το ίδιο συνολικό ποσό των 300€, ενώ από 1.1.2008 θα μειωθεί στα 294,70€

Πηγή: ΠΟΜΙΔΑ