Μισθώσεις Ακινήτων

Διαχείριση Κτιρίων

Περισσότερα


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο Interamerican

Τιμάριθμος

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 7 του π.δ. 34/95: "Το μίσθωμα κατά τη σύναψη της σύμβασης καθορίζεται ελεύθερα από τους συμβαλλομένους και αναπροσαρμόζεται κατά τα χρονικά διαστήματα και το ύψος που ορίζεται στη σύμβαση. Όρος για ποσοστιαία σταδιακή αναπροσαρμογή του μισθώματος, που συνομολογείται μετά την 1η Σεπτεμβρίου 1994, ισχύει και για χρόνο (συμβατικό ή με αναγκαστική παράταση), για τον οποίο δεν έχει προβλεφθεί σταδιακή αναπροσαρμογή, εφόσον τα μέρη δεν έχουν αποκλείσει την ισχύ του για χρόνο που δεν προβλέπεται από τη σύμβαση".

Αν στο μισθωτήριο έχει προβλεφθεί τιμαριθμική αναπροσαρμογή τότε αυτή καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ. 7 του π.δ. 34/95 από την απλή δωδεκάμηνη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.), ανακοινώνεται επισήμως περίπου στις 10 κάθε μήνα και η Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. το μεταδίδει αμέσως από τον τηλεφωνικό αριθμό 210-3228500. Για μερικές από τις παλαιές εμπορικές μισθώσεις, ή τις μισθώσεις κατοικιών μέχρι τη συμπλήρωση τριετίας, η νόμιμη ετήσια αύξηση ανέρχεται στο 75% της μεταβολής του Δ.Τ.Κ.

Σημειώνεται ότι η αναπροσαρμογή των μισθωμάτων υπολογίζεται με βάση την "Απλή Δωδεκάμηνη Μεταβολή" του Δ.Κ.Τ. η οποία άλλοτε είναι υψηλότερη και άλλοτε χαμηλότερη από τη "Μέση Ετήσια Μεταβολή" του Δείκτη.


Στον πίνακα που ακολουθεί στον παρακάτω σύνδεσμο της κεντρικής σελίδας της ΠΟΜΙΔΑ εμφανίζεται η μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για όλους τους μήνες από τον Ιανουάριο του 1995 μέχρι σήμερα.

Τιμάριθμος Μισθωμάτων