Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ν. Αχαϊας
Μιαούλη 43-45, 26 222, Πάτρα
Τηλ: 2610 622800, Fax: 2610 622700
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυριακή Αθανασιάδη, Δικηγόρος Πατρών 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευάγγελος Καρκούλιας, Οικονομολόγος 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Περικλής Καραγεωργόπουλος, Δημόσιος Υπάλληλος 

ΤΑΜΙΑΣ: Αικατερίνη Μαντέλη, Δικηγόρος Πατρών 

ΜΕΛΗ: Παναγιώτης Χελάς, Αρχιτέκτων
Νικόλαος Παπάκος, Δικηγόρος Πατρών
Χρήστος Καποτάς, Δικηγόρος Πατρών

Επιμέλεια κειμένων - Κυριακή Αθανασιάδη, Πάτρα