Μισθώσεις Ακινήτων

Διαχείριση Κτιρίων

Περισσότερα


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο Interamerican

MAIN PAGE

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 7/12/2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

08-12-2009 17:11:14 Οικονομικές, γιατί τα ποσά που απαιτούνται είναι κολοσσιαία και δυσεύρετα στη σημερινή οικονομική κρίση, τα παλαιά κτήρια, ανήκουν κυρίως σε "παλαιούς" ανθρώπους, ηλικίας τέτοιας, που ούτε τα οικονομικά τους, ούτε οι προοπτικές τους, τους επιτρέπουν μακρόπνοες επενδύσεις. Τεχνικές, γιατί στα παλαιά κτήρια όλα είναι δύσκολα, κοστοβόρα, και αμφίβολης αποτελεσματικότητας. Νομικές, γιατί τα περισσότερα κτήρια ανήκουν σε πληθώρα συνιδιοκτητών που σπάνια και κατ΄εξαίρεση μόνον μπορεί να συναποφασίσουν, να δαπανήσουν και να εκτελέσουν πολύπλοκα έργα όπως αυτά, σε υπάρχοντα και κατοικούμενα κτίρια.
Εφόσον λοιπόν το ζητούμενο είναι η πραγματική υλοποίηση της ενεργειακής αναβάθμισης, θα πρέπει, για να παροτρύνουμε και να διευκολύνουμε τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές κτηρίων στο να μπορέσουν να υλοποιήσουν τις παραπάνω υποχρεώσεις τους, να οργανώσουμε το τεχνικό, νομικό και φορολογικό πλαίσιο έτσι ώστε ο πολίτης (ιδιοκτήτης – διαχειριστής) που ενδιαφέρεται να προβεί στην σε αναβάθμιση του κτηρίου του να βρίσκει την πολιτεία και τις υπηρεσίες της, αρωγούς του στην εργώδη αυτή προσπάθειά του, και όχι να βρίσκεται αβοήθητος απέναντι στη γραφειοκρατία, διαφθορά, πρόστιμα κλπ.
Οι αναγκαίες ρυθμίσεις, διευκολύνσεις και απαλλαγές που πρέπει να προβλεφθούν και θεσμοθετηθούν, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές κτιρίων να μπορέσουν να υλοποιήσουν τις παραπάνω υποχρεώσεις τους είναι οι εξής:
1. Θέσπιση δωρεάν τεχνικής καθοδήγησης, υποστήριξης και σύνταξης κάθε τυχόν απαιτούμενης μελέτης, σχεδίου ή τεχνικής έκθεσης από τις υπηρεσίες των Δήμων και Νομαρχιών της χώρας. Συνεχής ενημέρωση από τα ΚΕΠ και το διαδίκτυο για τις υποχρεώσεις τους, τις προθεσμίες, κλπ.
2. Θέσπιση απαλλαγής από την τυχόν υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας για την εκτέλεση όλων των πιο πάνω εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου.
3. Θέσπιση απαλλαγής από την τυχόν υποχρέωση έκδοσης άδειας ή καταβολής δημοτικών τελών κατάληψης πεζοδρομίου ή κοινόχρηστου χώρου για την εγκατάσταση σκαλωσιάς για εξωτερικές εργασίες.
4. Θέσπιση απαλλαγής από την τυχόν υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής για την ανακατασκευή του πεζοδρομίου, αρκεί υπεύθυνη δήλωσή τους για την αποκατάσταση κατά το πέρας των εργασιών.
5. Να θεσπιστεί απαλλαγή από την τυχόν υποχρέωση του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή για δήλωση έναρξης εργασιών στο ΙΚΑ και λήψη αριθμού μητρώου έργου. Τα τυχόν απαιτούμενα ένσημα των εργαζομένων «μη εστεγασμένων επαγγελμάτων» θα καταβάλλονται αποκλειστικά από τηνεργολήπτρια εταιρεία.
6. Να θεσπιστεί μειωμένο ΦΠΑ 9% αντί 19% τόσο για τα υλικά όσο και για το εργατικό κόστος στην επιχείρηση η οποία θα εκτελέσει το έργο. Η Ε.Ε. επιτρέπει μειωμένο ΦΠΑ για τις επισκευές κτιρίων γενικά, και ήδη το αρθρ. 23 του ν. 3522/2006 το προβλέπει για το εργατικό κόστος.
7. Να θεσπιστεί επιδότηση κάθε (συν)ιδιοκτήτη κατά ποσοστό 50% της αξίας των υλικών και εργασιών, είτε κατά την αποπεράτωση και παραλαβή του έργου από αρμόδιες υπηρεσίες, είτε κατά την αποπληρωμή τυχόν δανείου που θα ληφθεί για το σκοπό αυτό, είτε από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα δράσης (επιλέξιμη δαπάνη στο Δ΄ΚΠΣ), ή εναλλακτικά.
8. Να θεσπιστεί απαλλαγή κατά ποσοστό 100% των δαπανών για την εκτέλεση των έργων, από το φορολογητέο εισόδημα κάθε (συν)ιδιοκτήτη, κατανεμόμενο σε πέντε (5) οικονομικά έτη. Η απαλλαγή αυτή μπορεί να αποδειχθεί ως η σημαντικότερη κινητήρια δύναμη για την ενεργειακή αναβάθμιση.
ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΟΛΥΟΡΟΦΑ ΚΤΗΡΙΑ:
9. Λήψη απόφασης εκτέλεσης επιβαλλομένων έργων. Για κάθε λήψη απόφασης γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας περί συμμόρφωσης επί κανονιστικών διατάξεων ή εκτέλεσης οποιουδήποτε έργου ανακαίνισης ή αναβάθμισης του κτιρίου που επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία αρκεί η απλή πλειοψηφία των παρόντων συνιδιοκτητών. Αν η δαπάνη υλοποίησης του έργου δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του ορίου για το οποίο απαιτείται απόφαση γενικής συνέλευσης, ο διαχειριστής δικαιούται να εκτελέσει το έργο και χωρίς αυτήν, δεσμεύοντας τους συνιδιοκτήτες.
10. Αποσύνδεση από υπάρχουσα εγκατάσταση θέρμανσης υγρών καυσίμων. Κάθε μεμονωμένη ιδιοκτησία που συνδέεται με το φυσικό αέριο, και προβαίνει σε τοποθέτηση ανεξάρτητης μόνιμης εγκατάστασης θέρμανσης θα μπορεί να αποσυνδέεται μόνιμα από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης με υγρά καύσιμα, με μονομερή δήλωση του ιδιοκτήτη της προς τη διαχείριση ότι θα εξακολουθήσει να καταβάλει το μειωμένο ποσοστό που προβλέπεται από τον κανονισμό για την περίπτωση κλειστής ιδιοκτησίας ή αν δεν προβλέπεται, το 10% της αρχικής του υποχρέωσης, αν πρόκειται για σύστημα ενιαίας θέρμανσης, ή το 1/3 της προβλεπόμενης πάγιας συμμετοχής του, αν πρόκειται για σύστημα αυτόνομης θέρμανσης.
Εάν δεν ληφθούν αυτά τα μέτρα και δεν υπάρξει οικονομική στήριξη από την πλευρά της πολιτείας, φοβούμεθα ότι ο στόχος της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια θα κινδυνεύσει να χαθεί και όλη η διαδικασία να μετατραπεί σε ένα «αβάσταχτο χαράτσι» και σε ένα ακόμα πανάκριβο «εμπόριο σφραγίδων» και σε νέα εστία διαφθοράς και γραφειοκρατίας, με κίνδυνο να οδηγηθούμε στην απαξίωση του υπάρχοντος κτηριακού δυναμικού και ακόμη στην πλήρη εγκατάλειψη και γκετοποίηση παλαιών κτηρίων, τα οποία δεν θα είναι δυνατόν λόγω κόστους να εκγσυχρονιστούν, ούτε λόγω του ότι δεν θα διαθέτουν «ανεκτή βαθμολόγηση», να μισθωθούν ή και να πουληθούν.
Κυριακή Αθανασιάδη, Δικηγόρος Πατρών, Πρόεδρος Ιδιοκτητών Ακινήτων Ν. Αχαϊας, (Ε.Ι.Α.Ν.Α.), μέλος του Δ.Σ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α).