Μισθώσεις Ακινήτων

Διαχείριση Κτιρίων

Περισσότερα


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο Interamerican

MAIN PAGE

Επιτροπές εμπορικών μισθώσεων - συμμετοχή εκπροσώπων ΕΙΑΝΑ

28-09-2011 14:33:05 Η Επιτροπή θα προεδρεύεται από Δικαστικό Αντιπρόσωπο του Δημοσίου στην κάθε αντιπεριφέρεια, η ΠΟΜΙΔΑ θα ορίζει το μέλος που θα εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες και τον αναπληρωτή του, ενώ το τρίτο μέλος θα ορίζεται με κλήρωση μεταξύ των εκπροσώπων που θα προτείνονται από το σύνολο των επαγγελματικών και επιστημονικών οργανώσεων που εδρεύουν σε κάθε αντιπεριφέρεια. Η απόφαση της Επιτροπής θα εφαρμόζεται άμεσα εφόσον γίνεται αποδεκτή και από τα δύο μέρη με Πρακτικό, διαφορετικά, θα εκδίδεται Πόρισμα το οποίο θα λαμβάνουν υπόψη τα Δικαστήρια εφόσον μία από τις δύο πλευρές προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Η ΠΟΜΙΔΑ, δια της ομιλίας του Προέδρου της Στράτου Παραδιά στη Βουλή, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) δια του Προέδρου της κ. Βασ. Κορκίδη και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών δια του προέδρου του κ. Γιάννη Αδαμόπουλου, ζήτησαν από τον αρμόδιο για το θέμα Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης κ. Σωκράτη Ξυνίδη, να τεθούν προυποθέσεις για την υποβολή αναφορών στις Επιτροπές, ώστε να διαφυλαχθεί το κύρος και η αποτελεσματικότητά τους και να αποτρέπεται η καταχρηστική άσκησή τους ώστε να μην κατακλυσθούν από αβάσιμες ή συνεχώς επαναλαμβανόμενες αναφορές, που θα επιβράδυναν σημαντικά την έγκαιρη εκπλήρωση του έργου τους. Ο Αν. Υπουργός κ. Σωκρ. Ξυνίδης αποδέχθηκε τελικά τις προτάσεις αυτές, καθορίζοντας ότι για την άσκηση αναφοράς απαιτούνται κατά το νόμο οι εξής απαραίτητες προυποθέσεις: 1. "Να έχει παρέλθει διετία από την έναρξη της μίσθωσης ή την τελευταία οικειοθελή ή δικαστική αναπροσαρμογήτου μισθώματος ή από προηγούμενη αναφορά του ιδίου μέρους ή από την τελευταίαπροσφυγή στη διαμεσολάβηση του ν. 3898/2010 (Α΄211)". Ετσι θα αποφεύγονται οι συνεχείς καταχρηστικές προσφυγές που θα συσσώρευαν τεράστιο αριθμό υποθέσεων.

2. "Να έχει προηγηθεί έγγραφη όχληση για αναπροσαρμογή χωρίς ανταπόκριση για την αυτή μίσθωση". Ετσι οι περισσότερες διαφορές θα λύνονται φιλικά, εκτός και προ της επιτροπής.

3. "Το Πόρισμα να εκφράζει και τη γνώμη της τυχόν μειοψηφίας". Ετσι θα καταγράφονται και οι τεκμηριωμένες αντιρρήσεις της μειοψηφούσας πλευράς, ώστε το Δικαστήριο που θα δικάσει αργότερα την αγωγή, να έχει σφαιρική εικόνα της υπόθεσης.