Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ν. Αχαϊας
Μιαούλη 43-45, 26 222, Πάτρα
Τηλ: 2610 622800, Fax: 2610 622700
26o FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Επιμέλεια κειμένων - Κυριακή Αθανασιάδη, Πάτρα