Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ν. Αχαϊας
Μιαούλη 43-45, 26 222, Πάτρα
Τηλ: 2610 622800, Fax: 2610 622700
Ειδική ενότητα ιστοσελίδας ΠΟΜΙΔΑ για την Πυροπροστασία

Ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη καλύτερη ενημέρωσης των μελών μας για το…
φλέγον θέμα της Πυροπροστασίας δημιουργήσαμε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα
μας για την Πυροπροστασία η οποία θα ενημερώνεται διαρκώς με τα τελευταία
νέα.

Επισκεφθείτε την ενότητα Πυροπροστασίας της ιστοσελίδας μας εδώ:

https://www.pomida.gr/pyroprostasia.php

Επιμέλεια κειμένων - Κυριακή Αθανασιάδη, Πάτρα