Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ν. Αχαϊας
Μιαούλη 43-45, 26 222, Πάτρα
Τηλ: 2610 622800, Fax: 2610 622700
ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: «Να μην επιβαρυνθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για τα ανείσπρακτα ενοίκια»

Μία σημαντική και ορθολογική πρόταση κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας, προς το Υπουργείο Οικονομικών για το ζήτημα των ανείσπρακτων ενοικίων για τα οποία κινδυνεύουν να φορολογηθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων.

Όπως αναφέρει ο κ. Κόνσολας, με το σημερινό θεσμικό πλαίσιο, για να αποφύγουν τη φορολόγησή τους οι ιδιοκτήτες για τα ανείσπρακτα ενοίκια, θα πρέπει να καταθέσουν αγωγή εναντίον των ενοικιαστών και να υποβάλλουν αντίγραφα των νομικών τους κινήσεων εναντίον των ενοικιαστών στην Εφορία.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες όμως, κάτι τέτοιο είναι αδύνατο αν σκεφτεί κανείς τα περιοριστικά μέτρα που υπάρχουν, ενώ θα υπάρξουν επιπλέον έξοδα και δαπάνες για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, που έχουν υποστεί μείωση των εισοδημάτων τους.

Ο Μάνος Κόνσολας ζητά να απλοποιηθεί άμεσα το θεσμικό πλαίσιο αφού σε λίγο καιρό ξεκινά και η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα και με την πρόσφατη πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ. Με ερώτησή του στη Βουλή, ζητά να μην απαιτείται η κατάθεση αγωγής ή η έκδοση διαταγής πληρωμής, αλλά μια απλή εξώδικη δήλωση από τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

«Κατέθεσα μια  εύλογη και ρεαλιστική λύση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι στην περίπτωση που δεν καταθέσουν αγωγές και δεν κινηθούν νομικά εναντίον των ενοικιαστών που δεν έχουν καταβάλει ενοίκια, κινδυνεύουν να φορολογηθούν με φορολογικό συντελεστή από 15 έως 45% για ενοίκια που δεν έχουν εισπράξει», τονίζει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.


Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η                                                                                                      Α.Π.: 5183/19/3/21   Αθήνα, 19 Μαρτίου 2021

Προς τον Κύριο Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Άμεση ανάγκη να δοθεί λύση στο θέμα της φορολόγησης των ιδιοκτητών ακινήτων για το ζήτημα των  ανείσπρακτων ενοικίων»

Κύριε Υπουργέ,

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομική δραστηριότητα έχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις.

Ιδιαίτερα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της φορολόγησής τους για τα ανείσπρακτα ενοίκια.

Με το σημερινό θεσμικό πλαίσιο, για να αποφύγουν τη φορολόγησή τους οι ιδιοκτήτες για τα ανείσπρακτα ενοίκια, θα πρέπει να καταθέσουν αγωγή εναντίον των ενοικιαστών και να υποβάλλουν αντίγραφα των νομικών τους κινήσεων εναντίον των ενοικιαστών στην Εφορία.

Στις σημερινές συνθήκες, κάτι τέτοιο είναι αδύνατο αν σκεφτεί κανείς τα περιοριστικά μέτρα που υπάρχουν, ενώ θα συνδεθεί με επιπλέον έξοδα και δαπάνες για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Αν παραμείνει σε ισχύ το σημερινό θεσμικό πλαίσιο, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, στην περίπτωση που δεν καταθέσουν αγωγές και δεν κινηθούν νομικά εναντίον των ενοικιαστών που δεν έχουν καταβάλει ενοίκια, κινδυνεύουν να φορολογηθούν με φορολογικό συντελεστής από 15 έως 45% για ενοίκια που δεν έχουν εισπράξει.

Η Πολιτεία οφείλει να απλοποιήσει το θεσμικό πλαίσιο - με δεδομένο ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο θα ξεκινήσει και η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων- ώστε να μην απαιτείται η κατάθεση αγωγής ή η έκδοση διαταγής πληρωμής αλλά μια απλή εξώδικη δήλωση από τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Είναι μια εύλογη και ρεαλιστική λύση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν υποστεί σημαντική μείωση των εισοδημάτων τους και θα πρέπει να απαλλαγούν από το φόρο εισοδήματος για ενοίκια που δεν εισέπραξαν.

Κατόπιν των ανωτέρω, Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός εάν προτίθεται να απλοποιήσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να μην απαιτείται η κατάθεση αγωγής από τους ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να μην φορολογηθούν για ενοίκια που δεν εισέπραξαν.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Βουλευτής Δωδεκανήσου

 

Επιμέλεια κειμένων - Κυριακή Αθανασιάδη, Πάτρα