Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ν. Αχαϊας
Μιαούλη 43-45, 26 222, Πάτρα
Τηλ: 2610 622800, Fax: 2610 622700
ΠΟΜΙΔΑ: Πρόταση για αναγκαία διπλή παρέμβαση στους ανελκυστήρες της χώρας

*Εκδοση ΚΥΑ για τον καθορισμό νέων προθεσμιών επιθεωρήσεων και περιοδικής συντήρησης και

*Επιδότηση του εκσυγχρονισμού τους με ένταξή τους σε Κοινοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ.   

Του Στράτου Ι. Παραδιά, Δικηγόρου Α.Π., Προέδρου UIPI και ΠΟΜΙΔΑ, www.pomida.gr

Όπως είναι γνωστό, η εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων, νέων και υφιστάμενων, διεπόταν από την ΚΥΑ 28425/2008 του ΥΠΑΝ η οποία μεταξύ άλλων καθόρισε τον αριθμό των ετήσιων συντηρήσεων και τις νέες προθεσμίες διενέργειας αρχικού ελέγχου κατά κατηγορία ανελκυστήρων, με καταληκτική ημερομηνία την 31.12.2012. Επίσης η ΚΥΑ αυτή προέβλεπε ποινές και χρηματικά πρόστιμα κατά των διαχειριστών, ιδιοκτητών και των συντηρητών ανελκυστήρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της, τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να επιβάλλονται.

Η οικονομική κρίση που άρχισε αμέσως μετά την έκδοση της παραπάνω ΚΥΑ, ήτοι από το 2009 και μετά, ανέτρεψε όλα τα οικονομικά δεδομένα των νοικοκυριών, αλλά και των διαχειρίσεων των πολυκατοικιών. Το συλλογικό αγαθό της κεντρικής θέρμανσης ήδη κατέρρευσε, απειλείται δε άμεσα και η λειτουργία των κοινόχρηστων ανελκυστήρων, ο δε νομοθετικά προβλεπόμενος και αναγκαίος εκσυγχρονισμός τους είναι αδύνατον να υλοποιηθεί λόγω της πλήρους οικονομικής αδυναμίας των διαχειρίσεων των πολυκατοικιών!

Εν όψει της κατάστασης αυτής η ΠΟΜΙΔΑ, μετά από συνεννόηση και με την ΠΟΒΕΣΑ που εκπροσωπεί τον κλάδο των εγκαταστατών και συντηρητών ανελκυστήρων, προέβη σε επανειλημμένα διαβήματα προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, τονίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης του όλου οξύτατου αυτού προβλήματος, το οποίο σχετίζεται με μια οδυνηρή όψη της καθημερινότητας των νοικοκυριών της χώρας που ζουν σε κτίρια με ανελκυστήρες, στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, και ζητώντας μια διπλή παρέμβαση, τόσο στο νομικό-οργανωτικό, όσο και στο οικονομικό σκέλος του.

Συγκεκριμμένα ζητήσαμε από το Υπουργείο Ανάπτυξης:

1. Να εκδοθεί νέα ΚΥΑ η οποία θα καθορίσει νέες προθεσμίες αρχικών και τακτικών επιθεωρήσεων και συντηρήσεων, κατά κατηγορία ανελκυστήρων, προς την κατεύθυνση της ελάφρυνσης των υποχρεώσεων και βαρών των πολιτών / ιδιοκτητών και χρηστών ανελκυστήρων.

2. Να ενταχθεί το έργο του εκσυγχρονισμού των υφισταμένων ανελκυστήρων, με βάση τις υποδείξεις των επιθεωρητών, σε Κοινοτικό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ώστε να επιδοτηθεί η εκτέλεση των επιθεωρήσεων και εκσυγχρονισμού των ανελκυστήρων όλων των κάθε είδους κτιρίων.

Στα υπομνήματα αυτά τονίσαμε ότι επειδή είναι προφανέστατη τόσο η άμεση ανάγκη καθορισμού νέων προθεσμιών επιθεώρησης και εκτέλεσης των σχετικών εργασιών εκσυγχρονισμού, όσο και η τεράστια κοινωνική χρησιμότητα της ένταξης σε ΕΣΠΑ του έργου αυτού που θα επηρεάσει άμεσα και ορατά την καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών, πρέπει να αναλάβουν άμεσα σχετική πρωτοβουλία υλοποίησης της παραπάνω πρότασης.

Τα σχετικά υπομνήματα υπογράφονταν και από τον Αντιπρόεδρο ΠΟΜΙΔΑ Καθηγητή ΕΜΠ. κ. Χαράλαμπο Τσουτρέλη και τον Δρ. Απόστολο Ευθυμιάδη, Η/Μ ΜΙΤ-Τεχνικό Σύμβουλο ΠΟΜΙΔΑ-UIPI. Οι επιστολές επιδόθηκαν τόσο στον προηγούμενο Αναπληρωτή Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρο Χαρίτση, όσο και στους Γενικούς Γραμματείς Βιομηχανίας κ.κ. Στρατή Ζαφείρη και Απόστολο Μακρυκώστα.

Ο σημερινός Γ.Γ. Βιομηχανίας κ. Απόστολος Μακρυκώστας προχώρησε σε σύντομο διάστημα στη διαδικασία συγκρότησης μιάς νέας ομάδας Εργασίας, με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών, που θα επανεξετάσει το θέμα και θα προβεί σε συγκεκριμένη πρόταση, με πρόσθετο δεδομένο ότι στις επανειλημμένες συναντήσεις τόσο με τους επίσημους παράγοντες όσο και τις κατ΄ιδίαν συναντήσεις μεταξύ των δύο κύρια ενδιαφερομένων οργανώσεων, ΠΟΜΙΔΑ και ΠΟΒΕΣΑ, έχει υπάρξει πρόοδος και συναντίληψη επί πολλών εκκρεμών θεμάτων.

Επιμέλεια κειμένων - Κυριακή Αθανασιάδη, Πάτρα