Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ν. Αχαϊας
Μιαούλη 43-45, 26 222, Πάτρα
Τηλ: 2610 622800, Fax: 2610 622700
Πρόσκληση στο 39ο Παν. Συνέδριο ΠΟΜΙΔΑ, Σάββατο, 29.1.2022, 10 π.μ. στο ΕΒΕΑ

 

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 2022 ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ 

ΣΤΟ 39ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ

& ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σάββατο, 29.1.2022, ώρα 10.00 – 14.00: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών,

Ακαδημίας 7, Αθήνα, Αίθουσα “ΕΡΜΗΣ” με τα εξής θέματα:

* Νέος ΕΝΦΙΑ 2022, με αυξημένο συμπληρωματικό φόρο υπολογιζόμενο ανά ακίνητο;

* Νέες αντικειμενικές αξίες, αφορολόγητες γονικές παροχές, μεταβιβάσεις ακινήτων.

* Μείωση ενοικίων λόγω COVID και αποζημίωση ιδιοκτητών. Απολογισμός ΠΟΜΙΔΑ.

* Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων - εκμισθωτών ακινήτων.

* Ανείσπρακτα ενοίκια, ουσία και διαδικασία επίλυσης του προβλήματος.

* Μισθώσεις ακινήτων: Νομικό πλαίσιο κατάρτισης και ισχύος μισθωτικών συμβάσεων.

* Δημοτικά τέλη κενών και αδήλωτων ακινήτων – μόνιμη λειτουργία πλατφόρμας ΚΕΔΕ.

* Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, χρονοδιάγραμμα και προβλήματα.

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, αναγκαίες αλλαγές και μείωση γραφειοκρατίας.

Εθνικό Κτηματολόγιο και Δασικοί Χάρτες. Διαδικασίες και κίνδυνοι για την ιδιοκτησία.

Ανακαίνιση και καταχώρηση ανελκυστήρων. Εξελίξεις και προθεσμίες.

* Άλλα τρέχοντα προβλήματα των ιδιοκτητών & διαχειριστών ακίνητης περιουσίας.

* Απολογισμός δράσης και επιτυχιών της ΠΟΜΙΔΑ και της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ελλάδος.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιτρέπεται σε ταμειακά ενήμερα μέλη που πληρούν τις ισχύουσες υγειονομικές προϋποθέσεις και θα αναμεταδοθεί διαδικτυακά σε livestreaming από την Σελίδα Μελών της ιστοσελίδας  www.pomida.gr.

Απαραίτητη για τη συμμετοχή στην εκδήλωση είναι η καταβολή της ετήσιας συνδρομής έτους 2022.  

         O Πρόεδρος                               Η Γεν. Γραμματεύς Ε.Ι.Ε.              Ο Γεν. Γραμματεύς ΠΟΜΙΔΑ

     Στράτος Ι. Παραδιάς                           Ειρήνη Πρόκου                             Τάσος Γ. Βάππας

 

Επιμέλεια κειμένων - Κυριακή Αθανασιάδη, Πάτρα