Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ν. Αχαϊας
Μιαούλη 43-45, 26 222, Πάτρα
Τηλ: 2610 622800, Fax: 2610 622700
ΣτΠ για Κανονισμό Πυροπροστασίας: Mη αποδεκτή συνταγματικά η μετακύλιση ευθύνης προστασίας περιουσίας και περιβάλλοντος στους ιδιώτες

Με πρόσφατη επιστολή του ο Συνήγορος του Πολίτη, κ. Ανδρέας Ποττάκης, έθεσε υπόψη των αρμόδιων υπουργείων τις παρατηρήσεις του αναφορικά με τα ζητήματα που τίθενται από την εφαρμογή της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19.05.2023 (ΦΕΚ Β’ 3475/24.05.2023), στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «δεν είναι συνταγματικά αποδεκτό (άρθρα 24 και 17 του Συντάγματος) να μετακυλύει, σε μεγάλο βαθμό, τις ευθύνες της προστασίας της περιουσίας και του περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές στους ιδιώτες, με υπέρμετρα, μάλιστα, επαχθείς οικονομικά όρους για αυτούς.».

Ολόκληρη η επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη επισυνάπτεται στο τέλος της δημοσίευσης.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣτΠ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Επιμέλεια κειμένων - Κυριακή Αθανασιάδη, Πάτρα