Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ν. Αχαϊας
Μιαούλη 43-45, 26 222, Πάτρα
Τηλ: 2610 622800, Fax: 2610 622700
Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας: Αντισυνταγματικός ο νόμος για την προστασία του κλίματος!

Η Γερμανική Ομοσπονδία Ιδιοκτητών ζητά στήριξη των ιδιοκτητών για την ανακαίνιση κτιρίων!

Με τον νόμο για την προστασία του κλίματος ασχολήθηκε το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Καρλσρούης. Το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάνθηκε στις 29 Απριλίου 2021 ότι ο νόμος αυτός είναι εν μέρει ασύμβατος με το γερμανικό σύνταγμα, γι’αυτό και ο νομοθέτης οφείλει να τον βελτιώσει. Η Γερμανική Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (Haus & Grund Deutschland) συμπεραίνει από την απόφαση αυτή, ότι το κράτος πρέπει μελλοντικά, να παράσχει περισσότερα χρήματα για την προστασία της περιουσίας των πολιτών. Στον δρόμο για την κλιματική ουδετερότητα και την ενεργειακή εξοικονόμηση, οι ιδιοκτήτες δεν πρέπει να επιβαρυνθούν αδικαιολόγητα, λέει η Γερμανική Ομοσπονδία.

Το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο κήρυξε εν μέρει αντισυνταγματικό τον νόμο για την προστασία του κλίματος.  Οι δικαστές επέκριναν την έλλειψη στόχων μείωσης των εκπομπών μετά το έτος 2031. Οι κίνδυνοι της κλιματικής αλλαγής μετατοπίστηκαν  για μετά το 2031. Προκειμένου να μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος των 2 βαθμών Κελσίου και ει δυνατόν, ακόμη και ο στόχος του 1,5 βαθμού, θα απαιτηθούν  βραχυπρόθεσμα και πολύ σκληρά μέτρα από τη δεκαετία του 2030 και μετά. Αυτά τα μέτρα θα παραβίαζαν  μελλοντικά τις ελευθερίες της σημερινής νέας γενιάς, υποστήριξε το Συνταγματικό Δικαστήριο. "Η σημερινή γενιά δεν πρέπει να εξαντλήσει μεγάλο μέρος του υπολειπόμενου προϋπολογισμού για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), αναγκάζοντας έτσι την επόμενη γενιά να υποστεί πολύ σοβαρές περικοπές. Ο νομοθέτης έχει πλέον προθεσμία έως το τέλος του 2022 για να τροποποιήσει τον νόμο για την προστασία του κλίματος για την περίοδο μετά το έτος 2031. Ωστόσο, το δικαστήριο δεν επέκρινε  τους κλιματικούς στόχους που έχουν τεθεί μέχρι το 2030. Tην συνταγματική προσφυγή είχαν καταθέσει σύλλογοι νεαρών οικολόγων.

Η Γερμανική Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων («Haus & Grund Deutschland») χαιρετίζει την ενίσχυση του δικαιώματος ιδιοκτησίας που περιέχεται στην απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου για τον Νόμο για την Προστασία του Κλίματος. "Σύμφωνα με αυτή την απόφαση, το καθήκον του κράτους να προστατεύει  το θεμελιώδες δικαίωμα στην ιδιοκτησία, απαιτεί από το κράτος να παρέχει στους ιδιοκτήτες περισσότερους πόρους για να προστατεύσουν τα σπίτια τους από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και έτσι να μετριαστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής", δήλωσε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας και Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI) Dr. Kai Warnecke.

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι η προστασία του κλίματος αποτελεί καθήκον της κοινωνίας στο σύνολό της και  θα πρέπει να χρηματοδοτείται από όλους. Σύμφωνα με την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, ο μεμονωμένος ιδιοκτήτης δεν πρέπει να αφεθεί μόνος και ούτε  να  επιβαρυνθεί υπερβολικά. "Το δικαστήριο απαίτησε από τον νομοθέτη, να οργανώσει τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα με τον λιγότερο δυνατό περιορισμό της ελευθερίας των πολιτών. Κατά την άποψή μας, αυτό αποκλείει περαιτέρω αυστηρότερες νομοθετικές ρυθμίσεις. Μέτρο για τα πρόσθετα  μέτρα προστασίας του κλίματος που θα αναπτυχθούν μέχρι το τέλος του 2022,  θα είναι ο βαθμός περιορισμού της ελευθερίας των ιδιοκτητών“, δήλωσε ο Dr. Warnecke.

 

Επιμέλεια κειμένων - Κυριακή Αθανασιάδη, Πάτρα